Koe ja koulutus

suojelu.jpgSuomen Bokseriyhdistys ry:n koe- ja koulutustoimikunta järjestää vuosittain koulutustapahtumia eri puolilla Suomea. Päätapahtuma on yhdistyksen kesäleiri, jossa on mahdollista treenata lähes kaikkia PK-lajeja.

SBY:n alaosastot järjestävät alueellista koulutusta boksereille. Ota yhteyttä oman alaosastosi koulutusvastaavaan ja tiedustele koulutusmahdollisuuksista.

Koe- ja koulutustoimikunta tarjoaa alaosastojen kouluttajille mahdollisuuden koulutusohjaajakoulutukseen. Jos olet kiinnostunut koulutuksesta ota yhteyttä SBY:n koulutusvastaavaan.

PK-tulokset lehteen:

Ilmoita tehdyt pk-tulokset ennen kulloisenkin lehden viimeistä materiaalin jättöpäivää kolutusvastaavalle, näin saat tuloksesi näkyville lehteen.

Toimikunnan kokoonpano:

Reetta Niinikorpi

Taina Saarinen

Riikka Salo

Eveliina Härkönen

Antti Myllyperkiö

Toimikunnan tehtäviä ja vastuita

Koe- ja koulutustoimikunnan vetäjä on yksi SBY:n hallituksen jäsen. Kaikki toimikunnan asiat välitetään ja hoidetaan esisijaisesti toimikunnan vetäjän kautta hallitukselle ja sen käsittelyyn. Toimikunnassa olevat jäsenet voivat hoitaa ja ottaa vastuita osasta toimikunnan tehtäviä.

Koe- ja koulutustoimikunnan (vetäjän) tehtäviin ja vastuisiin kuuluu:

 • Rotumestaruuskilpailuiden anominen sekä kilpailuiden järjestäminen yhteistyössä alaosastojen kanssa. Tuomareiden ym. toimihenkilöiden hankinta voidaan kokeisiin tehdä yhteistyössä alaosaston kanssa. Alaosastot vastaavat kilpailuiden käytännönjärjestelyistä, pääyhdistys/toimikunta vastaa kilpailuiden järjestämisestä rahallisesti ja hallinnollisesti (kokeiden anomiset, ilmoittautumisten vastaanotto ym.).
 • Koe- ja koulutustoimikunnan vetäjän tehtävänä on koota Atibox MM-joukkueet, hoitaa joukkueen hyväksyminen hallituksen käsittelyyn, huolehtii yhdessä rahastonhoitajan kanssa, että pääyhdistyksen maksamat tuet maksetaan joukkueelle. Lisäksi toimikunna vetäjä vastaa joukkueen ilmoittamisesta Atibox-kilpailuihin sekä huolehtii yhdessä rahastonhoitajan kanssa kilpailuiden osallistumismaksujen maksamisesta.
 • Koe- ja koulutustoimikunnan vastuulla on järjestää yhdistyksen kesäleiri.
 • Tiedottaminen koe- ja koulutustoimikuntaa koskevista asioista yhdistyksen kotisivuille ja Bokseri-lehteen yhteistyössä julkaisutoimikunnan kanssa. Tällaisia asioita ovat mm. tapahtumien ilmoitukset, kilpailuiden tulokset ja muut tiedotusluontoiset asiat jne.
 • Koe- ja koulutustoimikunnan vastuulla on ylläpitää ja kehittää yhdistyksen maalimiesoppilas- ja koulutusohjaajaoppilaskoulutusta. Ko. tehtävään sisältyy mm. leirien ja koulutusten järjestämistä, uusien oppilaiden rekrytoiminen koulutuksen pariin sekä esimerkiksi oppilaille suunnattujen teoriamateriaalien ja kokeiden valmistelu ja kokoaminen.
 • Koulutustoimikunnan vetäjä ottaa vastaan ilmoittautumiset yhdistyksen ABCD-ottelun joukkueeseen. Ottelun järjestelyvastuut vaihtuvat vuosittain rotuyhdistysten kesken. Koe- ja koulutustoimikunnan vastuulla on huolehtia, että bokseriyhdistys järjestää ABCD-ottelun oman vuoronsa mukaisesti (yleensä yhteistyössä alaosastojen kanssa) ja huolehtii otteluiden hallinnolliset sekä taloudelliset vastuut.
 • Lisäksi koe- ja koulutustoimikunnan vetäjän vastuulla on ottaa vastaan myös muut mahdolliset ilmoittautumiset erilaisiin kilpailuihin ja kisoihin, mikäli yhdistys päättää lähettää niihin edustusjoukkueen.
 • Toimikunnan vetäjä ottaa vastaan yhdistyksen henkilöjäsenten erilaiset hakemukset ja anomukset erilaisista koe- ja koulutustehtäviin liittyvistä asioista ja huolehtii asiat hallituksen kokousten esityslistoille ja päätettäväksi. Tällaisia asioita ovat mm. yhdistyksen puollot tuomari- ja koetoimitsijakoulutuksiin tai koiraveroasiat.
 • Toimikunnan vetäjä vastaa hallituksessa koe- ja koulutustoimintaan liittyvien asioiden viemisestä esityslistalle ja hallituksen käsittelyyn, valmistelee yhteistyössä hallituksen kanssa toimikunnan budjetin, huolehtiin toimikunnan vuosikertomuksen ja toimintasuunnitelman valmistelusta vuosikokousta varten sekä toimii hallituksen päätösvaltaisena jäsenenä.
 • Koe- ja koulutustoimikunnan vetäjä on Palveluskoiraliiton yhteyshenkilö (Palveluskoiraliiton tiedotteet).
 • Koe- ja koulutustoimikunnan vetäjällä on oikeudet Palveluskoiran Virkku-palveluun, jonka kautta anotaan kokeita ym. Vetäjän on mahdollista myös lisätä muita yhdityskäyttäjiä.
 • Toimikunnan vetäjä vastaa koe- ja koulutustoimintaan liittyvistä muista vastuutehtävistä.
 • Auttaa alaosastoja kokeisiin ja koulutuksiin liittyvistä asioista sekä tiedottaa tarvittaessa alaosastoja toimikuntaan liittyvistä asioista.
 • Koe- ja koulutustoimikunta vastaa yhdistyksen harrastuskiertopalkintojen jakamisesta.