Jalostustoimikunnan suositukset yhdistelmille

Jalostustoimikunta suosittelee, että suunnitteilla olevan pentueen vanhemmilta tulee löytyä vähintään seuraavat terveystutkimukset:

1. lonkkakuvaustulos A-C (PEVISA)

- lisäksi pentueen HD indeksiennusteen tulee olla vähintään 100.

2. sydäntutkimus

- kuuntelutulos (PEVISA)
- jos kuuntelussa kuuluu sivuääni, tulee sydän tutkia dopplerilla jotta sivuäänen syy selviäisi.
- doppler tulos HZ0 (terve) tai HZ1 (epäily)

3. selkäkuvaus (PEVISA) mahdollisen spondyloosin toteamiseksi

- tuloksen tulee olla SP0-SP3

Lisäksi pentueen vanhemmilta tulee löytyä:
- vähintään arvosana H näyttelystä tai hyväksytty ZTP-testin ulkomuoto-osuus
- luonnetta mittaava tulos: hyväksytty ZTP, PK, BH, Luonnetesti tai MH-kuvaus  (HUOM! AD-koe ei ole luonnetta mittaava koe)
- tulevan pentueen sukusiitosprosentin tulee olla alle 6,25% joka vastaa serkusparitusta

Pentueen tulee myös täyttää Kennelliiton Koirarekisteriohjeen pentueen rekisteröinnin ehdot, esim. jos nartun edellisestä penikoimisesta ei ole kulunut vaadittua 10 kk väliä, tulee tästä maininta että tältä osin pentue ei täytä suosituksia.

 

Jalostuskoiran käyttöikä

  • Nartulla ensimmäinen pentue 2-4 vuotiaana, viimeinen alle 8 -vuotiaana
  • Jalostuksessa tulee suosia terveitä iäkkäämpiä uroksia, sillä moni sairaus näkyy koirassa vasta vanhemmalla iällä

Jalostustoimikunta esittää seuraavia suosituksia kasvattajille

Pentueen pentuvälitystiedoissa kerrotaan miltä osin yhdistelmä täyttää/ei täytä yllä mainittuja suosituksia.