Syntyneet pentueet
Jalostustoimikunnan tarkemmat suositukset yhdistelmille löytyvät täältä.

  1. Lonkkakuvaustulos A-C. Pentueen lonkkaindeksin tulee suosituksen mukaan olla vähintään 105.
  2. Voimassaoleva sydäntutkimustulos (kuuntelu-/ultraäänitutkimus). Avoimen tutkimustuloksen saanut koira suositellaan paritettavan vain ei sivuääniä/normaali tuloksen saaneella.
  3. Selkäkuvaustulos SP0-SP3. SP3 tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain SP0 tai SP1 tuloksen saaneella. Pentueen spondyloosi-indeksin tulee suosituksen mukaan olla vähintään 105.
  4. Suositus: vanhemmilla vähintään arvosana H SKL:n virallisesta näyttelystä tai hyväksytty ZTP-testin ulkomuoto-osuus.
  5. Suositus: vanhemmilla luonnetta mittaava tulos: hyväksytty ZTP, PK, BH, TOKO-tulos, Luonnetesti tai MH-kuvaus  (HUOM! AD-koe ei ole luonnetta mittaava koe).
  6. Tulevan pentueen sukusiitosprosentin tulee olla alle 6,25% joka vastaa serkusparitusta

Lisätietoja lonkka- ja spondyloosi-indeksistä löytyy täältä.
Lisätietoja sydäntutkimuksista löytyy mm. täältä.
Lisätietoja siitä, mitä PEVISA (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) tarkoittaa, löytyy mm. täältä.

LISTA 1
SBY:N JÄSENKASVATTAJAT
SBY:n jäsenkasvattajalista löytyy täältä.


Lista 2:

EI-jäsenkasvattaja