Astutuksia
Jalostustoimikunnan tarkemmat suositukset yhdistelmille
löytyvät täältä.

 1. Lonkkakuvaustulos A-C. Pentueen lonkkaindeksin tulee
  suosituksen mukaan olla vähintään 105.
 2. Voimassaoleva sydäntutkimustulos (kuuntelu-/ultraääni-
  tutkimus). Avoimen tutkimustuloksen saanut koira suosi-
  tellaan paritettavan vain ei sivuääniä/normaali tuloksen
  saaneella.
 3. Selkäkuvaustulos SP0-SP3. SP3 tuloksen saanut koira
  voidaan parittaa vain SP0 tai SP1 tuloksen saaneella.
  Pentueen spondyloosiindeksin tulee suosituksen mukaan olla
  vähintään 105.
 4. Suositus: vanhemmilla vähintään arvosana H SKL:n virallisesta
  näyttelystä tai hyväksytty ZTP-testin ulkomuoto-osuus.
 5. Suositus: vanhemmilla luonnetta mittaava tulos: hyväksytty
  ZTP, PK, BH, TOKO-tulos, Luonnetesti tai MH-kuvaus 
  (HUOM! AD-koe ei ole luonnetta mittaava koe).
 6. Tulevan pentueen sukusiitosprosentin tulee olla alle 6,25%
  joka vastaa serkusparitusta

Lisätietoja lonkka- ja spondyloosi-indeksistä löytyy täältä.
Lisätietoja sydäntutkimuksista löytyy mm. täältä.
Lisätietoja siitä, mitä PEVISA (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) tarkoittaa, löytyy mm. täältä.

LISTA 1
SBY:N JÄSENKASVATTAJAT
SBY:n jäsenkasvattajalista löytyy täältä.

Kennel Tenten
Mari Harju-Säntti, Seinäjoki,  puh. 0505662232, mari.harju-santti@netikka.fi
syntyvät: n. 12.3.2022


pentueen lonkkaindeksi: 100,5 (SBYn suositus väh. 105) >>>
pentueen selkäindeksi: 94,5 (SBYn suositus väh. 105) >>>

isä: Helios della Cappastorta emä: Tenten Pocahontas
 • lonkat, indeksi: B (ulkom.), 98 FI
 • selkä, indeksi: SP3, 88 FI
 • sydän: kuuntelututkimus ei sivuääniä
 • muuta: LTV1, VA0, polvet 0/0
 • luonnettamittaava: LTE
 • näyttelytulokset: CIE, DK Ch,EE Ch, LT Ch,
  BYCh, SEV-18, KBHW-19, V-19, NordW-19,
  TLNW-20, EEW-20, NordW-21, DKW-21,
  BaltW-21, TLNW-21, EEW-21, V-21, HeW-21
 • lonkat, indeksi: B, 103 FI
 • selkä, indeksi: SP0, 101 FI
 • sydän: ultraäänitutkimus ei osoita
  sydän sairautta
 • muuta: LTV0, VA0, kyynärät 0/0
 • luonnettamittaava: ei (SBY:n suositus kyllä >>>)
 • näyttelytulokset: 2 x CACIB, 3 x SERT


Kennel Bossico's
Minna Ikonen, Espoo,  puh. 0407367153 tai 0405114274
bossicoskennel@gmail.com
syntyvät: n. 20.1.2022

pentueen lonkkaindeksi: 104,5 (SBYn suositus väh. 105) >>>
pentueen selkäindeksi: 102,5 (SBYn suositus väh. 105) >>>

isä: Niccolo con Tilia emä: Bossico's Gucci
 • lonkat, indeksi: A1, 120 DE
 • selkä, indeksi: SP0, 109 DE
 • sydän: HZ0
 • muuta: AD
 • luonnettamittaava: IGP1, ZTP
 • näyttelytulokset: V1
 • lonkat, indeksi: C, 89 FI
 • selkä, indeksi: SP2, 96 FI
 • sydän: kuuntelututkimus ei
 • sivuääniä
 • muuta: LTV0, kyynärät 0/0
 • luonnettamittaava: MH
 • näyttelytulokset: NORD-VARASERT,
  VARASERT

Lista 2:

EI-jäsenkasvattaja