Astutuksia
Jalostustoimikunnan tarkemmat suositukset yhdistelmille
löytyvät täältä.

 1. Lonkkakuvaustulos A-C. Pentueen lonkkaindeksin tulee
  suosituksen mukaan olla vähintään 105.
 2. Voimassaoleva sydäntutkimustulos (kuuntelu-/ultraääni-
  tutkimus). Avoimen tutkimustuloksen saanut koira suosi-
  tellaan paritettavan vain ei sivuääniä/normaali tuloksen
  saaneella.
 3. Selkäkuvaustulos SP0-SP3. SP3 tuloksen saanut koira
  voidaan parittaa vain SP0 tai SP1 tuloksen saaneella.
  Pentueen spondyloosiindeksin tulee suosituksen mukaan olla
  vähintään 105.
 4. Suositus: vanhemmilla vähintään arvosana H SKL:n virallisesta
  näyttelystä tai hyväksytty ZTP-testin ulkomuoto-osuus.
 5. Suositus: vanhemmilla luonnetta mittaava tulos: hyväksytty
  ZTP, PK, BH, TOKO-tulos, Luonnetesti tai MH-kuvaus 
  (HUOM! AD-koe ei ole luonnetta mittaava koe).
 6. Tulevan pentueen sukusiitosprosentin tulee olla alle 6,25%
  joka vastaa serkusparitusta

Lisätietoja lonkka- ja spondyloosi-indeksistä löytyy täältä.
Lisätietoja sydäntutkimuksista löytyy mm. täältä.
Lisätietoja siitä, mitä PEVISA (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) tarkoittaa, löytyy mm. täältä.

LISTA 1
SBY:N JÄSENKASVATTAJAT
SBY:n jäsenkasvattajalista löytyy täältä.Kennel Ma Baker's
Pirkko Dima, Sastamala, puh. 045 7872 7720, pirkko.dima@gmail.com
syntyvät noin 19.9.2021
pentueen lonkkaindeksi: 107
pentueen selkäindeksi: 100,5 (SBYn suositus väh. 105) >>>

isä: Sky Bridge Amorphis emä: Ariodante's You're Gorgeous for MB
 • lonkat, indeksi: A, 112 FI
 • selkä, indeksi: SP0, 116 FI
 • sydän: kuuntelututkimus ei
  sivuääniä
 • muuta: LTV0, VA0, kyynärät 0/0
 • luonnettamittaava: LTE
 • näyttelytulokset: VARA-SERT
 • lonkat, indeksi: C, 102 FI
 • selkä, indeksi: SP2, 85 FI
 • sydän: kuuntelututkimus ei
 • sivuääniä
 • muuta: LTV0, kyynärät 0/0
 • luonnettamittaava: MH
 • näyttelytulokset: LT JMVA, 2 x SERT

Kennel Boxwald's
Leena Heikkilä, Valkeala, puh. 045 430 0599leena.kaisa.heikkila@gmail.com
syntyvät noin 22.8.2021
pentueen lonkkaindeksi: 99 (SBYn suositus väh. 105) >>>
pentueen selkäindeksi: 95 (SBYn suositus väh. 105) >>>

isä: Helios della Cappastorta emä: Boxwald's Highly Explosive
 • lonkat, indeksi: B (ulkom.), 100 FI
 • selkä, indeksi: SP3, 84 FI
 • sydän: kuuntelututkimus ei
  sivuääniä
 • muuta: polvet 0/0, LTV1, VA0
 • luonnettamittaava: LTE
 • näyttelytulokset: C.I.E. DK, EE,
  LT, BY MVA SEV-18 KBHV-19
  V-19 PMV-19 TLNW-20 EEV-20
 • lonkat, indeksi: C, 98 FI
 • selkä, indeksi: SP0, 106 FI
 • sydän: kuuntelututkimus ei
 • sivuääniä
 • muuta: LTV0, VA0
 • luonnettamittaava: ei (SBYn
  suositus kyllä) >>>
 • näyttelytulokset: ei (SBYn suositus
  kyllä) >>>


Lista 2:

EI-jäsenkasvattaja