Astutuksia
Jalostustoimikunnan tarkemmat suositukset yhdistelmille
löytyvät täältä.

 1. Lonkkakuvaustulos A-C. Pentueen lonkkaindeksin tulee
  suosituksen mukaan olla vähintään 105.
 2. Voimassaoleva sydäntutkimustulos (kuuntelu-/ultraääni-
  tutkimus). Avoimen tutkimustuloksen saanut koira suosi-
  tellaan paritettavan vain ei sivuääniä/normaali tuloksen
  saaneella.
 3. Selkäkuvaustulos SP0-SP3. SP3 tuloksen saanut koira
  voidaan parittaa vain SP0 tai SP1 tuloksen saaneella.
  Pentueen spondyloosiindeksin tulee suosituksen mukaan olla
  vähintään 105.
 4. Suositus: vanhemmilla vähintään arvosana H SKL:n virallisesta
  näyttelystä tai hyväksytty ZTP-testin ulkomuoto-osuus.
 5. Suositus: vanhemmilla luonnetta mittaava tulos: hyväksytty
  ZTP, PK, BH, TOKO-tulos, Luonnetesti tai MH-kuvaus 
  (HUOM! AD-koe ei ole luonnetta mittaava koe).
 6. Tulevan pentueen sukusiitosprosentin tulee olla alle 6,25%
  joka vastaa serkusparitusta

Lisätietoja lonkka- ja spondyloosi-indeksistä löytyy täältä.
Lisätietoja sydäntutkimuksista löytyy mm. täältä.
Lisätietoja siitä, mitä PEVISA (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) tarkoittaa, löytyy mm. täältä.

LISTA 1
SBY:N JÄSENKASVATTAJAT
SBY:n jäsenkasvattajalista löytyy täältä.


Lista 2:

EI-jäsenkasvattaja