Mikä on ZTP-testi?
ztp2.jpg
Suomessa ZTP-testi (siitokseen soveltuvuus testi) järjestettiin ensimmäisen kerran 22.8.1994. ZTP-testi (Zuchttauglichkeits-prüfung), on alempi saksalaisista jalostustarkastuksista. Testissä arvioidaan sekä ulkomuotoa että luonnetta.
Testi on kolmiosainen; ensimmäisessä osassa mitataan koirat (korkeus, pituus ja rinnan syvyys), määritellään koirien silmien väri sekä purenta ja tarkistetaan luoksepäästävyys, koiran liikkeet sekä laukauksiin reagoiminen. Toinen osio käsittää suojeluosuuden, jossa arvioidaan koirien luonne. Suojeluosuus käsittää piilosta hyökkäyksen, jossa hyökkäys kohdistuu koiran ohjaajaan. Koiran on puolustettava ohjaajaansa hyökkäämällä maalimiestä kohden, käyden kiinni suojahihaan, ja osoitettava kykynsä ja rohkeutensa vastustaa ja pysäyttää hyökkäys. Toinen osuus on ns. rohkeuskoe, jossa koira lähetetään kohti juoksevaa ja uhkaavasti käyttäytyvää maalimiestä kohden. Tässä koiran on osoitettava rohkeutensa uskaltaa hyökätä hyökkääjää vastaan, käyden kiinni suojahihaan, sekä kuormitettavuutensa kestämällä hyökkääjän antamat iskut irrottamatta puruotettaan suojahihasta. Kolmas osio käsittää yksityiskohtaisen ulkomuotoarvostelun.

Saksassa testataan kaikki siitokseen käytettävät bokserit ZTP-testillä. Pentujen rekisteröinnin ehtona on, että testi tulee olla hyväksytysti suoritettu molemmilla vanhemmilla. Testiä voi yrittää suorittaa kaksi kertaa.

Tästä linkistä löytyy Satu Alangon kirjoittama laajamittainen artikkeli ZTP-testistä. Artikkeli on julkaistu Bokseri-lehdissä 1/2011 ja 3/2006.

ZTP testatut koirat vuosilta 2009 - 2019
ZTP testatut koirat vuosilta 1994 - 2008
ZTP tilastoa 1995 - 2005


Mikä on Körung?

Kun ZTP on jalostukseen soveltuvuustesti, on körung siitä seuraava aste - ikäänkuin ylempi jalostustarkastus. Körungin suorittaneita koiria suositellaan saksassa käytettäväksi jalostukseen, sillä niiden katsotaan olevan keskivertoa parempia koira niin terveydellisesti, ulkomuodollisesti kuin luonteellisestikin. Körungeja järjestetään Saksassakin vain neljä kappaletta vuodessa; yksi etelässä ja yksi pohjoisessa keväisin ja syksyisin. Körungin läpäissyt koira saa statuksen körung B. Kun koiralla on riittävästi jälkeläisnäyttöä ja jälkeläisten terveys- ja luonnetulokset ovat suurelta osin indeksien keskiarvon paremmalla puolella, voidaan koiralle myöntää körung A status. Tämän voi tehdä vain Saksan bokseriyhdistyksen jalostustoimikunta.

Körungin saksankieliset säännöt löytyvät tästä.
Körungin lyhennetyt suomenkieliset säännöt löytyvät tästä.

Valitettavasti vuodelle 2017 suunniteltu ensimmäinen körung jouduttiin perumaan osallistujamäärän vähyyden vuoksi.