ztp2.jpgMikä on ZTP-testi?
Suomessa ZTP-testi (siitokseen soveltuvuus testi) järjestettiin ensimmäisen kerran 22.8.1994. ZTP-testi (Zuchttauglichkeitsprüfung), on alempi saksalaisista jalostustarkastuksista. Testissä arvioidaan sekä ulkomuotoa että luonnetta.
Testi on kolmiosainen; ensimmäisessä osassa mitataan koirat (korkeus, pituus ja rinnan syvyys), määritellään koirien silmien väri sekä purenta ja tarkistetaan luoksepäästävyys, koiran liikkeet sekä laukauksiin reagoiminen. Toinen osio käsittää suojeluosuuden, jossa arvioidaan koirien luonne. Suojeluosuus käsittää piilosta hyökkäyksen, jossa hyökkäys kohdistuu koiran ohjaajaan. Koiran on puolustettava ohjaajaansa hyökkäämällä maalimiestä kohden, käyden kiinni suojahihaan, ja osoitettava kykynsä ja rohkeutensa vastustaa ja pysäyttää hyökkäys. Toinen osuus on ns. rohkeuskoe, jossa koira lähetetään kohti juoksevaa ja uhkaavasti käyttäytyvää maalimiestä kohden. Tässä koiran on osoitettava rohkeutensa uskaltaa hyökätä hyökkääjää vastaan, käyden kiinni suojahihaan, sekä kuormitettavuutensa kestämällä hyökkääjän antamat iskut irrottamatta puruotettaan suojahihasta. Kolmas osio käsittää yksityiskohtaisen ulkomuotoarvostelun.

Saksassa testataan kaikki siitokseen käytettävät bokserit ZTP-testillä. Pentujen rekisteröinnin ehtona on, että testi tulee olla hyväksytysti suoritettu molemmilla vanhemmilla. Testiä voi yrittää suorittaa kaksi kertaa.

Tästä linkistä löytyy Satu Alangon kirjoittama laajamittainen artikkeli ZTP-testistä. Artikkeli on julkaistu Bokseri-lehdissä 1/2011 ja 3/2006.

ZTP testatut koirat vuosilta 2009 - 2016
ZTP testatut koirat vuosilta 1994 - 2008
ZTP tilastoa 1995 - 2005

ztp.png

Suomen Bokseriyhdistys järjestää yhteistyössä Lahden alaosaston kanssa

Boksereiden ZTP-testin
27.8.2017 alkaen klo. 10.00 Lahdessa.

Tuomarina toimii Beate Jodl
Maalimies Harri Sonninen.

Testiin voivat osallistua kaikki 12kk täyttäneet jalostuskelpoiset ja virallisen lonkkakuvaustuloksen (A-C) omaavat bokserit. Enintään 20 bokseria mahtuu mukaan ja vähintään 4 tulee ilmoittautua, jotta testi toteutetaan.

Ilmoittautumiset viimeistään 20.8.2012 joko
jalostus@bokseriyhdistys.fi tai

Laura Mäiseli
Ylitalontie 5
21340 Tortinmäki

Lähetä kopio koiran rekisterikirjasta, lonkkalausunnosta, maksutositteesta ja omistajan yhteystiedot ilmoittautumisen yhteydessä jalostukselle. Mikäli koiralla on spondyloosi ja/tai doppler –tutkimus, lähetä myös ne todistukset, jotta myös ne terveystulokset saadaan kirjattua Saksan tietokantaan. Testissä tulee olla alkuperäiset todistukset mukana.

Osallistumismaksu on 50€ (ulkomaiset koirat / ei jäsenet 80€). Ilmoittautumiset maksetaan yhdistyksen tilille FI80 1270 3000 2070 63 / ZTP testi ja koiran nimi.

Mikä on Körung?
Kun ZTP on jalostukseen soveltuvuustesti, on körung siitä seuraava aste - ikäänkuin ylempi jalostustarkastus. Körungin suorittaneita koiria suositellaan saksassa käytettäväksi jalostukseen, sillä niiden katsotaan olevan keskivertoa parempia koira niin terveydellisesti, ulkomuodollisesti kuin luonteellisestikin. Körungeja järjestetään Saksassakin vain neljä kappaletta vuodessa; yksi etelässä ja yksi pohjoisessa keväisin ja syksyisin. Körungin läpäissyt koira saa statuksen körung B. Kun koiralla on riittävästi jälkeläisnäyttöä ja jälkeläisten terveys- ja luonnetulokset ovat suurelta osin indeksien keskiarvon paremmalla puolella, voidaan koiralle myöntää körung A status. Tämän voi tehdä vain Saksan bokseriyhdistyksen jalostustoimikunta.

Körungin saksankieliset säännöt löytyvät tästä.
Körungin lyhennetyt suomenkieliset säännöt löytyvät tästä.

korung.png

Suomen Bokseriyhdistys järjestää yhteistyössä Lahden alaosaston kanssa
Boksereiden körungin
27.8.2017 alkaen klo. 10.00 Lahdessa.

Tuomarina toimii Beate Jodl
Maalimies Harri Sonninen.

Körungiin voivat osallistua kaikki joko IPO1 tai VPG1 –kokeen suorittaneet, virallisen lonkkakuvaustuloksen (A tai B), virallisen spondyloositutkimuksen (SP0-SP2) ja virallisen doppler –tuloksen (tutkimuksessa todettu virtausnopeus sekä aortta- että pulmonaaliläpässä ei saa olla suurempi kuin V max 2,2m/s, entinen Hz1) omaavat bokserit. SBY:n AD-koe tulee myös olla suoritettuna ennen Körungia. Vähintään 4 koiraa tulee ilmoittautua, jotta testi toteutetaan.

Ilmoittautumiset viimeistään 13.8.2012 joko
jalostus@bokseriyhdistys.fi tai

Laura Mäiseli
Ylitalontie 5
21340 Tortinmäki

Lähetä kopio koiran rekisteri- ja kilpailukirjasta, (myös AD-kokeesta, mikäli erikseen), lonkka-, selkä- ja sydänlausunnosta, maksutositteesta ja omistajan yhteystiedot ilmoittautumisen yhteydessä jalostukselle. Testissä tulee olla alkuperäiset todistukset mukana. Osallistuakseen körungiin, koiralla ei tarvitse olla ZTP:tä suoritettuna.

Osallistumismaksu on 50€ (ulkomaiset koirat 80€ - omistajien tulee olla oman maansa rotujärjestön (FCI:n alainen) jäseniä). Ilmoittautumiset maksetaan yhdistyksen tilille FI80 1270 3000 2070 63 / Körung ja koiran nimi.

scandic.png

Majoitustiedot
:
Majoituskiintiö

Jokainen varaa ja maksaa itse majoituksensa!

Huoneluokka/Standardi
Perjantai 25.8 1 hengen huone 85eur/2 hengen huuone 95eur
Launatai 26.8 1 hengen huone 85eur/2 hengen huuone 95eur
Lemmikkilisä 20 €/vrk
Majoitusvaraukset
Majoitus on varattavissa suoraan hotellista, p. 03-339 39 11 tai lahti@scandichotels.com. Varaukset on tehtävä 11.8.2017 mennessä käyttämällä varaustunnusta
: Suomen Bokseriyhdistys