ztp.png

Suomen Bokseriyhdistys järjestää yhteistyössä Turun alaosaston kanssa

BOKSEREIDEN ZTP-TESTIN

25.8.2019 alkaen klo. 10.00 Raision Haunisissa.

Tuomarina toimii Körmeister Jens Filter

ja maalimiehenä Tuomas Österbacka.

Testiin voivat osallistua kaikki 12kk täyttäneet jalostuskelpoiset ja virallisen lonkkakuvaustuloksen (A-C) omaavat bokserit. Enintään 20 bokseria mahtuu mukaan ja vähintään 4 tulee ilmoittautua, jotta testi toteutetaan.

Sitovat ilmoittautumiset 19.8.2019 mennessä lähettämällä kopio koiran rekisterikirjasta, virallinen lonkkalausunto, (virallinen doppler -lausunto ja spondyloosilausunto – ei pakolliset) maksutosite ja omistajan yhteystiedot joko

jalostus@bokseriyhdistys.fi tai

Laura Mäiseli

Ylitalontie 5

21340 TORTINMÄKI

Osallistumismaksu on 85€ (ulkomaiset koirat / ei jäsenet 100€). Ilmoittautumiset maksetaan yhdistyksen tilille FI80 1270 3000 2070 63 / ZTP testi ja koiran nimi. Osallistumismaksusta 35€/koira tilitetään lyhentämättömänä BK Münchenille kirjausmaksuna.

Mikä on ZTP-testi?ztp2.jpg
Suomessa ZTP-testi (siitokseen soveltuvuus testi) järjestettiin ensimmäisen kerran 22.8.1994. ZTP-testi (Zuchttauglichkeitsprüfung), on alempi saksalaisista jalostustarkastuksista. Testissä arvioidaan sekä ulkomuotoa että luonnetta.
Testi on kolmiosainen; ensimmäisessä osassa mitataan koirat (korkeus, pituus ja rinnan syvyys), määritellään koirien silmien väri sekä purenta ja tarkistetaan luoksepäästävyys, koiran liikkeet sekä laukauksiin reagoiminen. Toinen osio käsittää suojeluosuuden, jossa arvioidaan koirien luonne. Suojeluosuus käsittää piilosta hyökkäyksen, jossa hyökkäys kohdistuu koiran ohjaajaan. Koiran on puolustettava ohjaajaansa hyökkäämällä maalimiestä kohden, käyden kiinni suojahihaan, ja osoitettava kykynsä ja rohkeutensa vastustaa ja pysäyttää hyökkäys. Toinen osuus on ns. rohkeuskoe, jossa koira lähetetään kohti juoksevaa ja uhkaavasti käyttäytyvää maalimiestä kohden. Tässä koiran on osoitettava rohkeutensa uskaltaa hyökätä hyökkääjää vastaan, käyden kiinni suojahihaan, sekä kuormitettavuutensa kestämällä hyökkääjän antamat iskut irrottamatta puruotettaan suojahihasta. Kolmas osio käsittää yksityiskohtaisen ulkomuotoarvostelun.

Saksassa testataan kaikki siitokseen käytettävät bokserit ZTP-testillä. Pentujen rekisteröinnin ehtona on, että testi tulee olla hyväksytysti suoritettu molemmilla vanhemmilla. Testiä voi yrittää suorittaa kaksi kertaa.

Tästä linkistä löytyy Satu Alangon kirjoittama laajamittainen artikkeli ZTP-testistä. Artikkeli on julkaistu Bokseri-lehdissä 1/2011 ja 3/2006.

ZTP testatut koirat vuosilta 2009 - 2018
ZTP testatut koirat vuosilta 1994 - 2008
ZTP tilastoa 1995 - 2005


Mikä on Körung?

Kun ZTP on jalostukseen soveltuvuustesti, on körung siitä seuraava aste - ikäänkuin ylempi jalostustarkastus. Körungin suorittaneita koiria suositellaan saksassa käytettäväksi jalostukseen, sillä niiden katsotaan olevan keskivertoa parempia koira niin terveydellisesti, ulkomuodollisesti kuin luonteellisestikin. Körungeja järjestetään Saksassakin vain neljä kappaletta vuodessa; yksi etelässä ja yksi pohjoisessa keväisin ja syksyisin. Körungin läpäissyt koira saa statuksen körung B. Kun koiralla on riittävästi jälkeläisnäyttöä ja jälkeläisten terveys- ja luonnetulokset ovat suurelta osin indeksien keskiarvon paremmalla puolella, voidaan koiralle myöntää körung A status. Tämän voi tehdä vain Saksan bokseriyhdistyksen jalostustoimikunta.

Körungin saksankieliset säännöt löytyvät tästä.
Körungin lyhennetyt suomenkieliset säännöt löytyvät tästä.

Valitettavasti vuodelle 2017 suunniteltu ensimmäinen körung jouduttiin perumaan osallistujamäärän vähyyden vuoksi.