Poikkeuslupamenettely

Pentueen rekisteröintiin liittyvät poikkeuslupa-anomukset

Kennelliitto rekisteröi vain sellaisia pentueita, jotka täyttävät koirarekisteriohjeen määräykset ja rotukohtaiset erikoisohjeet. 

Kasvattaja voi joissakin tapauksissa koirarekisteriohjeen mukaan anoa Kennelliitolta poikkeuslupaa pentueen rekisteröintiin. Tällaisia tilanteita ovat esim.: 

- halutaan risteyttää rotumuunnoksia tai lähisukuisia rotuja 
- yhdistelmä ei täytä rotukohtaisen PEVISA-ohjelman vaatimuksia 
- narttu halutaan astuttaa tiheämmin kuin Koirarekisteriohjeessa sallitaan

Ryhdy anomaan poikkeuslupaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta. Asian käsittely rotujärjestössä ja Kennelliitossa voi viedä merkittävästi aikaa. Kennelliitossa osa anomuksista käsitellään jalostustieteellisessä- tai kasvattajatoimikunnassa, osa saatetaan jopa joutua viemään hallituksen päätettäväksi. 

Anojan tulee odottaa Kennelliiton päätöstä ennen kuin toteuttaa yhdistelmän. Vuoden 2010 alusta voimaan tulleeseen Koirarekisteriohjeeseen on kirjattu uutena vaatimus, että poikkeuslupien tulee olla myönnettynä ennen astutusta. 

Kennelliitolle jätettävä anomus 

Anomuksessa pitää ilmetä anojan yhteystiedot, mitä yhdistelmää (suunnitellun pentueen isä ja emä) anomus koskee ja mitkä ovat anojan perustelut. 

Anomuksen liitteenä tulee olla kyseisen rotujärjestön lausunto. Rotujärjestö ilmoittaa lausunnossaan joko puoltavansa anomusta (ehdollisia puoltoja Kennelliitto ei hyväksy) tai mikäli se ei puolla anomusta, pitää lausunnossa olla perustelut sille. Ohessa Suomen Bokseriyhdistyksen ohje jalostustoimikunnalle poikkeuslupa-anomusten käsittelyyn.

Kennelliitto käsittelee anomuksen vasta, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu. 

Tutustu tarkoin kennelliiton voimassaolevaan ohjeistukseen, mikäli aiot harkita yhdistelmän teettämistä poikkeusluvalla. Lisätietoja löydät täältä.