Doppler-tutkimus

Bokserilla esiintyy paljon erilaisia sydänsairauksia, joista suurin osa on perinnöllisiä. On tärkeää seurata bokserisi sydäntä säännöllisillä kuunteluilla jotka voit suorittaa eläinlääkärillä vaikka rokotusten yhteydessä. Virallinen sydänkuuntelu tulee tehdä Kennelliiton sydäntutkimuskaavakkeelle, jotta kuuntelutulos näkyy kennelliiton KoiraNet jalostustietokannassa.

Jotta pystyisimme selvittämään, mitkä sydänsairaudet ovat yleisiä juuri Suomessa, olisi tärkeää tutkia kuuntelussa havaitut sivuäänet tarkemmin doppler-tutkimuksella. Myös virallinen sydämen ultraäänitutkimus tulee tehdä Kennelliiton sydäntutkimuskaavakkeelle.

Suomen Kennelliiton hyväksymiä virallisia kuuntelu- ja dopplertutkimuksia tekevät eläinlääkärit löydät täältä.

Huomioithan siis, että mikäli koiraltasi on joskus kuulunut sydänkuuntelussa sivuääni ja olet käyttämässä koiraasi jalostukseen, tulee koiran sydän tutkia doppler -tutkimuksella eli ultraamalla.

Ultraäänilausunnoista hyväksytään 1.6.2015 lähtien annetut, hyväksytyn eläinlääkärin kirjaamat lausunnot, jotka on tehty Kennelliiton sydäntutkimuskaavakkella. Jalostustieteellinen toimikunta on kuitenkin päättänyt (6/2015) siirtymäajasta, jota sovelletaan, jos rodulla on sydämen ultraäänitutkimusvaatimus PEVISA-ohjelmassa:

  • 1.6.2014 – 31.5.2015 annetut terveen koiran sydänultraäänilausunnot hyväksytään pentujen rekisteröintiin, vaikka ne eivät täyttäisi kaikkia uusia kriteerejä.
  • Lausunnon antajan tulee olla Kennelliiton hyväksymä.
  • Nämä lausunnot ovat voimassa rotukohtaisen PEVISA-ohjelman asettaman ajan.
  • Jos tutkimustulos on jokin muu kuin terve, koiralle tarvitaan nykyisen sydänohjeen mukainen tutkimustulos.

Mikäli koiran todetaan auskultaatiotutkimuksessa osoittavan merkkejä sydänsairaudesta, jää tulos voimaan, ellei sitä muuteta ultraäänitutkimuksen perusteella. Holter-tutkimuksissa kammioperäisten rytmihäiriöiden osalta voimassa on aina viimeisin tutkimustulos.

Sydämen dopplertutkimukset tallennetaan kennelliiton KoiraNet jalostustietokantaan. Alla linkki aiemmin tehtyihin ja yhdistykselle toimitettuihin doppler -tutkimuksiin.

Jalostustoimikunta suosittelee, että jalostusyksilöiden sydämet tulisi tutkia vähintään kuuntelemalla, mielummin kuitenkin doppler-tutkimuksella 2 vuoden välein.

Boksereille aiemmin tehtyjä doppler-tuloksia löydät tästä.