Kennelnimianomus

Suomen Kennelliitto edellyttää kennelnimianomuksen liitteeksi puoltoa rotujärjestöltä. KoiraNetistä on mahdollista anoa kennelnimeä, mutta valitettavasti ainakin toistaiseksi puoltoanomus ei tule riittävillä tiedoilla SBY:lle asti. Pyydämmekin siis, että toimit seuraavasti: Tässä lomake, jolla SBY:n puoltoa voi anoa. Lomake osoitetaan kaikilta osin täytettynä ja  allekirjoitettuna jalostustoimikunnalle. Mukaan on liitettävä kopio suoritetusta kasvattajan peruskurssitodistuksesta. Lomakkeessa on tarkempi toimitusosoite.