SBY:n hallituksen PEVISA-ehdotus vuosille 2023- 2027

Toivoisimme, että täyttäisit oheisen kyselyn liittyen allaolevaan PEVISA-ehdotukseen.

SBY:n hallituksen tämän hetkinen PEVISA-ehdotus

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto, selkälausunto (SP) ja astutushetkellä voimassa oleva sydämen kuuntelutulos.

 1. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C. Vaihtoehtoisesti pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101.

  Mikäli pentueen vanhempi on tuontikoira tai ulkomainen uros, eikä sillä ole Kennelliiton lonkkaindeksiä, huomioidaan sen mahdollinen ulkomainen BLUP-indeksi. Rodun kotimaassa Saksassa laskettu indeksi huomioidaan arvona 100 + (100 - X), missä X on saksalainen BLUP-indeksi. 

 2. Selkäkuvaus voidaan tehdä aikaisintaan 24 kk iässä. Spondyloosilausunnon raja-arvo on aste 3 ja tämän tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain sellaisen koiran kanssa, jonka lausunto on aste 0 tai aste 1. 

 3. Vastustettavat sairaudet aorta- ja pulmonastenosis

  Alle vuoden iässä tehdyn sydänkuuntelun tulos on voimassa 12 kk ja yli vuoden iässä tehdyn sydänkuuntelun tulos on voimassa 24 kk (2 vuotta). Mikäli sivuääni kuuluu tai tulos on epävarma, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella (doppler, aikaisintaan 12 kuukauden iässä) ennen astutusta. Ultraäänitutkimuksen tulokset normaali ja avoin ovat hyväksyttäviä. Ultraäänitutkimus on voimassa 36 kk (3 vuotta). Koiraa ei saa käyttää jalostukseen, jos tutkimuksissa löytyy joku sydänsairaus.

  Jos koiran tulos ultraäänitutkimuksesta on avoin, voidaan koira parittaa vain sellaisen koiran kanssa, jonka lausunto on auskultaatiossa "ei sivuääniä" tai ultraäänitutkimuksessa "normaali"

  Ulkomaisilta uroksilta ei vaadita sydänlausuntoa (2 pentuetta) eikä spondyloosilausuntoa. Uroksen kuuden pentueen pentuekiintiön täytyttyä, sillä tulee seuraavien pentueiden kohdalla olla voimassa oleva SKL:n vaatimukset täyttävä spondyloosilausunto. Mikäli koiralla löytyy rodun kotimaassa Saksassa tai Norjassa annettu spondyloosilausunto huomioidaan se SKL:n vaatimukset täyttävänä lausuntona.

Ulkomainen sydämen ultraäänitutkimuslausunto, josta ilmenee,
ettei koiralla ole sydänsairauksia kelpaa.

Uroksen pitää astutushetkellä olla vähintään 24 kk ikäinen.

Ohjelma on voimassa 1.1.2023 - 31.12.2027