SBY:n hallituksen PEVISA-ehdotus vuosille 2023- 2027

SBY:n ylimääräisen yleiskokouksen 21.11.2021 hyväksymä PEVISA-esitys. Esitystä ei ole vielä Kennelliitossa hyväksytty.

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto, selkälausunto (SP) ja astutushetkellä voimassa oleva sydämen kuuntelutulos.

  1. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C. Vaihtoehtoisesti pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101.

    Mikäli pentueen vanhempi on tuontikoira tai ulkomainen uros, eikä sillä ole Kennelliiton lonkkaindeksiä, huomioidaan sen mahdollinen ulkomainen BLUP-indeksi. Rodun kotimaassa Saksassa laskettu indeksi huomioidaan arvona 100 + (100 - X), missä X on saksalainen BLUP-indeksi. 

  2. Selkäkuvaus voidaan tehdä aikaisintaan 24 kk iässä. Spondyloosilausunnon raja-arvo on aste 3 ja tämän tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain sellaisen koiran kanssa, jonka lausunto on aste 0 tai aste 1. 

  3. Vastustettavat sairaudet aorta- ja pulmonastenosis 

Alle vuoden iässä tehdyn sydänkuuntelun tulos on voimassa 12 kk ja yli vuoden iässä tehdyn sydänkuuntelun tulos on voimassa 24 kk (2 vuotta).

Mikäli sivuääni kuuluu tai tulos on epävarma, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella (aikaisintaan 12 kuukauden iässä) ennen astutusta. Ultraäänitutkimuksen tulokset normaali ja avoin ovat hyväksyttäviä. Jos koira saa ultraäänitutkimuksessa tuloksen avoin, on tulos voimassa 12 kk (1 vuotta), jonka jälkeen koira on tutkittava uudelleen ennen jalostuskäyttöä.

Koiraa ei saa käyttää jalostukseen, jos tutkimuksissa löytyy joku sydänsairaus. 

Ultraäänitutkimusta ei tarvitse uusia, jos koira on saanut tuloksen terve. Jos koiralle on tehty ultraäänitutkimus, ei myöskään auskultaatiotutkimusta tarvitse uusia.

Jos koiran tulos ultraäänitutkimuksesta on avoin, voidaan koira parittaa vain sellaisen koiran kanssa, jonka lausunto on auskultaatiossa "ei sivuääniä" tai ultraäänitutkimuksessa "normaali"

Uroksen pitää astutushetkellä olla vähintään 24 kk ikäinen.

Ohjelma on voimassa 1.1.2023 - 31.12.2027