Koulutusohjaaja- ja maalimieskoulutus

Koulutusohjaajakoulutus

SBY järjestää vuosittain alkavan koulutusohjaaja -koulutuksen joka on kestoltaan noin kaksivuotinen. Tarkoituksena on kouluttaa uusia koulutusohjaajia, jotka tuntevat bokserin rotuna ja ottavat huomioon juuri bokserin koulutettavuuden erikoispiirteet.  

Mikäli yhdistys tai alaosastot järjestävät muita leirejä kun kesäleiri, voidaan koulutuksen aloituksesta sopia erikseen myös niissä.

Tarkoitus on, että koulutusohjaajaoppilaat käyvät noin kolmella SBY:n kesäleirillä ja mahdollisimman monissa muissa vuoden aikana järjestettävissä koulutustapahtumissa ja -seminaareissa. Tämä konsepti sisältää tietyt pakolliset osa-alueet, jotka on käytävä pätevöityäkseen SBY:n koulutusohjaajaksi. Toisin sanoen esimerkiksi suosituimmat lajit on tunnettava.

Koulutusohjaajakoulutus sisältää pakollisia osa-alueita seuraavasti:

 • Tottelevaisuuskoulutuksen läpikäyminen
 • Kansalliset PK-lajit
 • Peltojäljet lajina
 • Suojelusta vähintään ZTP tietous
 • BH-kokeen kulku (joko itse suoritettuna, kokeen työntekijänä tai katsojana)
 • Koulutusohjaajakoulutuksen kirjallinen teoriamateriaali

Koulutus suoritetaan pääsääntöisesti kesäleirien yhteydessä, mutta mikäli kesäleirille ei ole mahdollista tulla koko viikoksi, voidaan osa-alueita suorittaa myös muilla ala-osastojen järjestämillä leireillä. Mikäli oppilas on harrastanut jotain lajia itsenäisesti pidemmän aikaa, suorittanut koirallaan ZTP:n tai BH:n, voidaan hänet vapauttaa kyseisen lajin tutustumisesta. Harkinnan tekee SBY:n koe- ja koulutustoimikunta ja vapautus ja sen syy merkitään koulutuskorttiin. Jokainen (edellä mainittu) pakollinen osa-alue on suoritettava jossain yhteydessä. Tottelevaisuuskoulutuksen suorituspisteitä tulee kerätä myös leiriltä, eikä ainoastaan omalta koulutuskentältä.

Koulutusohjaajaoppilas saa koulutuskortin johon kerätään merkintöjä koulutuksista. Oppilas tarvitsee kouluttajan allekirjoituksen ja lyhyen selvityksen koulutuksen kulusta ja oppilaan koulutus- ja kouluttajataidoista. Korttiin tulee kohta leireille ja seminaareille osallistumisesta, joihin tulee myös saada kouluttajan/kouluttajien allekirjoitus. Myös vapaaehtoiset leirit ja seminaarit luetaan oppilaan hyväksi. Kortti on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se poistetaan kouluttajalta, mikäli hän ei ole tuona aikana osallistunut pääyhdistyksen tai alaosastojen koulutuksiin kouluttajana. Kortin voimassaolo jatkuu, kun korttiin otetaan viiden vuoden sisällä allekirjoitus ja päivämäärä joltain kouluttajakollegalta jossain SBY:n järjestämässä koulutustapahtumassa, missä henkilö on kouluttajana. Pätevöidyille kouluttajille toimitetaan jatkossa suppeampi versio kortista. Teoriakoe, käytännön koe ja mahdollinen pätevöinti suoritetaan aina kesäleirin yhteydessä etukäteen ilmoitettuna päivämääränä. Kaikkien oppilaiden on osallistuttava tilaisuuteen, muuten mahdollista pätevöintiä ei voida suorittaa. Teoriamateriaali toimitetaan oppilaille hyvissä ajoin ennen kesäleiriä. Teoriakokeesta tulee oppilaan saada vähintään 70%, jotta se hyväksytään.

Pätevöinnin mahdollistaminen painottuu seuraavasti: teoriaosuus on 15% prosenttia, näyttökoe on  50% ja omatoiminen kouluttautuminen on 35% yhteisarvosanasta. Oppilaan ohjaamia tottiskoulutuskertoja tulee olla vähintään 10 kertaa, joista ainakin osassa oppilaan tulee ohjata koirakoita täysin itsenäisesti. Mikäli oppilas suorittaa/on suorittanut SPKL:n koulutusohjaajakoulutuksen, luetaan se hyväksi seminaariosallistumisissa.

Teoriamateriaali koostuu seuraavista osista: Yhdistyksen nettisivuilta ladattavat Satu Alangon kirjoittama ZTP-testin materiaali ja rodun JTO, SPKL:n sivuilta ladattavat kansallisten ja kansainvälisten lajien koeohjeet ja koosteesta muita artikkeleja. Tekstit tulee lukea läpi teoriakokeeseen valmistauduttaessa.

Oppilailla on etuoikeus koulutuspaikkaan yhdistyksen järjestämissä koulutuksissa. Oppilaiden tulee pitää kirjaa koulutuksista ja tehdä kirjallisia referointeja koulutusvastaavalle. Oppilaan valmistuessa oppilaalle maksetaan yhdistyksen puolesta 200 euron suuruinen palautus pätevöinnistä. Tämä korvaa aikaisemmat leirimaksujen palautukset. Oppilaan kannattaa kysyä myös oman alaosaston tapahtumista alennusta koulutusaikana. Toiset alaosastot ovat tehneet periaatepäätöksiä alennetuista hinnoista oppilaille.

Jokainen oppilas etsii itselleen ”kummituksen”. Kummitus on joku SBY:n aiemmin pätevöimä koulutusohjaaja, jonka kanssa oppilas voi vaihtaa ajatuksia koulutuksen edetessä. Kummitus merkitään koulutuskorttiin.

Koulutusohjaajakoulutuksen aloitti vuoden 2021 kesäleirillä:

 • Eva Närhi (Tampereen alaosasto)
 • Riikka Salo (Pohjanmaan alaosasto)
 • Jasmin Naisniemi (Turun alaosasto)

Oletko kiinnostunut kouluttamisesta? Haluatko oppia lisää? SBY:n uusittu koulutusohjaajakoulutus käynnistyy kesäleirillä 2021! Ilmoittautumiset kesäleirin ilmoittautumisen alkaessa. Lisätietoja: Taina Saarinen (taina.m.saarinen (at) gmail.com)Maalimieskoulutus

Maalimieskoulutus potkaistiin käyntiin vuonna 2011. Uusille rotua tunteville maalimiehille on tarvetta, sillä yhä useampi harrastaja haluaisi kouluttaa koiraansa ZTP-testiin.

Edellytyksiä maalimiesoppillaalle:

 • Tulee olla aito halu kehittyä ja kehittää itseään
 • Tulee koota oma ryhmä
 • Tulee kysyä itselleen "maalimieskouluttaja" - joku, joka opastaa ja neuvoo
 • Tulee olla tavoitteena SPKL:n kilpailuavustajan pätevyys ja sen vaatimusten täyttäminen

Mitä SBY:n maalimieskoulutuksessa käytännössä tehdään:

 • Teoriatason tarkastukset koulutuksen edetessä
 • Käytännön harjoituksia omien ja vieraiden harjoituskoirakoiden kanssa, myös valmiiden koirien treenausta, jotta pääsee kehittämään motoriikkaa.
 • Bokserit tulee olla maalimiesten koulutuksessa etusijalla
 • ZTP:hen ja muihin SBY:n tapahtumiin on valmistuttua velvollisuus osallistua

SBY:n maalimieskoulutuksen säännöt:

 • Kesto max 4 vuotta (SBY:n maksamia vuosia) n. 2-3 leiriä/vuosi.
 • Aloitus pääasiallisesti itsenäisyyspäivän tai loppiaisen leiristä.
 • Ensimmäisen leirin jälkeen maalimiesoppilaan on hankittava itselleen ohjaava kortillinen maalimies ja harjoituskoiria.
 • Suositellaan 1. kesänä SPKL/SPL:n leirille menoa.
 • Viimeistään 2. vuotena SPKL/SPL:n leirille meno pakollista.
 • SBY maalimieskoulutusryhmän maksimikoko on 6 oppilasta.
 • Harjoitusmaalimieskortin suorittaneen oppilaan tilalle voidaan ottaa uusi oppilas.
 • Harjoitusmaalimiehet toimivat yhdistyksen leireillä ohjaavana maalimiesoppilaana kouluttavan maalimiehen ohjauksessa. Tämän lisäksi he harjoittelevat koeliikkeitä kilpailumaalimieskorttia varten.
 • Kilpailuavustajakortin suorittaneilla SBY:n maalimieskoulutukseen osallistuneilla maalimiehillä on oikeus osallistus SBY maalimieskoulutusleireille omakustannehintaan koulutuksen päättymisen jälkeen.
 • Kilpailuavustajakortin suorittaneet maalimiehet sitoutuvat toimimaan kilpailuavustajina yhdistyksen rotumestaruuskilpailuissa sekä ZTP testissä.
 • Kun oppilas pätevöidään kilpailuavustajaksi yhdistys maksaa hänen viimeisen SKPL/SPL leirin osallistumismaksun takaisin.
 • SBY:n maalimiesoppilaan tulee olla SBY:n jäsen ja täyttää SPKL:n kilpailuavustajan kriteerit.
 • SBY:n hallitus pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä ja voi tehdä maalimieskoulutusta koskevia päätöksiä sääntöjen ulkopuolelta tai niiden vastaisesti.
 • Uuden halukkaat ilmoittautuvat SBY:n maalimieskoulutukseen koe- ja koulutustoimikunnan vetäjälle, joka vie koulutukseen hyväksymisen hallituksen kokoukseen päätettäväksi. SBY:n hallitus voi ilman selitystä hyväksyä tai hylätä uuden maalimiesoppilaan. 

SBY ei pätevöi maalimiesoppilaita, vaan koulutuksen tavoitteena on auttaa oppilaita saamaan SPKL/SPL:n kilpailuavustajakortti.

Tällä hetkellä SBY:n maalimieskoulutuksessa ovat:

 • Mika Viikari (Tampereen alaosasto)

Jos olet kiinnostunut osallistumaan maalimieskoulutukseen, ota yhteyttä koe- ja koulutusvastaavaan!


26.7.2014 Lapualla SPKL:n maalimiesleirillä läpäisi harjoitusmaalimiehen korttikokeen neljä SBY:n tukemaa maalimiesoppilasta:

 • Harri Latikka (Lahden alaosasto)
 • Harri Sonninen (Ita-Suomen alaosasto)
 • Kari Laukka (Tampereen alaosasto)
 • Kimmo Kaartinen (Uudenmaan alaosasto)

SBY:n tukema koulutus päättyi heidän osaltaan edellisen viikon SBY:n kesäleiriin. Nyt kaikki jatkavat itsenäisesti kohti kilpailuavustajan korttikoetta.

25.7.2015 SPKL:n maalimiesleirillä Lapualla kilpailuavustajan korttikokeen läpäisi Harri Sonninen ja harjoitusmaalimiehen korttikokeen Toni Mäki-Latikka.

23.7.2016 SPKL:n maalimiesleirillä Lapualla kilpailuavustajan korttikokeen läpäisi Toni Mäki-Latikka.

29.7.2017 SPKL:n maalimiesleirillä Lapualla kilpailuavustajan korttikokeen läpäisi Kimmo Kaartinen.

19.7.2019 SPL:n maalimiespätevyyden saivat Harri Sonninen ja Antti Myllyperkiö


MAALIMIEHET TÄLLÄ HETKELLÄ:

Pätevöidyt maalimiehet:

 • Antti Myllyperkiö (Pohjanmaan alaosasto)
 • Harri Sonninen (Itä-Suomen alaosasto)
 • Toni Mäki-Latikka (Pohjanmaan alaosasto)
 • Kimmo Kaartinen (Uudenmaan alaosasto)

SBY:n koutuksen käyneet, mutta ei vielä pätevöidyt:

 • Harri Latikka (Lahden alaosasto)
 • Kari Laukka (Tampereen alaosasto)

SBY:n koulutuksessa tällä hetkellä:

 • Mika Viikari (Tampereen alaosasto)