Laura Mäiselin PEVISA-ehdotus boksereille ajalle 1.1.2022-31.12.2026

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu, voimassa oleva lonkkakuvauslausunto, selkälausunto (SP ja LTV) ja sydämen ultraäänitutkimus (doppler).

Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja vanhempien lonkkaindeksin keskiarvon tulee olla vähintään 101.

Selkäkuvaus voidaan suorittaa spondyloosin osalta aikaisintaan 24 kk iässä ja LTV:n osalta aikaisintaan 12 kk iässä. Rekisteröinnin raja-arvo on spondyloosilausunnon aste 3 ja vanhempien spondyloosi-indeksin keskiarvon tulee olla vähintään 101. Spondyloosilausunto on voimassa siihen asti, kunnes koira täyttää 4 vuotta. Sen jälkeen lausunto on uusittava ja se on voimassa koiran loppuiän. Muun kuin LTV0 -lausunnon saanut koira voidaan parittaa vain LTV0 lausunnon saaneen koiran kanssa.

Sydämen ultraäänitutkimus voidaan tehdä aikaisintaan 12kk iässä. Ultraäänitutkimuksen tulokset normaali ja avoin ovat hyväksyttäviä. Mikäli tulos on kaikilta kohdin normaali, on tulos voimassa koiran loppuiän, mutta mikäli johonkin kohtaan tulee tulos avoin, on lausunto voimassa 12kk. Koiraa ei saa käyttää jalostukseen, jos tutkimuksissa löytyy jokin sydänsairaus.

Pentueen vanhemmilla tulee olla jokin tulos/arviointi seuraavista (Siirtymäaika vuoden 2022 loppuun asti, jolloin luonnearviota ei tarvitse olla suorittanut):
a) Kennelliiton hyväksymä palveluskoirakoe, jossa on tottelevaisuusosio sekä laukausvarmuustestaus (PAEK, PAHA, PAJÄ, PAVI, IGP, PASU, IPO tai PAMR-tulos)
b) Hyväksytty Kennelliiton luonnetestitulos
c) Suoritettu Kennelliiton hyväksymä MH-luonnekuvaus ampumisosuuden kanssa
d) tai kyseessä virkakoira

Lisäksi vähintään toisen koirista tulee olla hyväksytysti suorittanut kestävyys- eli ns. AD-kokeen Bokseriyhdistyksen, tai Saksanpaimenkoiraliiton hyväksymillä tuomareilla. (Siirtymäaika vuoden 2022 loppuun asti, jolloin kestävyyskoetta ei tarvitse olla suorittanut)

Mikäli uroksella on Suomessa yli 38[1] jälkeläistä (viimeinen pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan) suljetaan uros jalostuksesta. Uros voidaan ottaa jalostukseen uudelleen, kun sen olemassa olevista jälkeläisistä vähintään 50 %:lla on voimassa oleva SKL:n lonkka- ja selkäohjeen vaatimukset täyttävä lonkkanivel- ja selkälausunto (SP ja LTV).

Muutosehdotus SBY:n ulkomaisen uroksen pysyväluonteiseen poikkeuslupaan:

Ulkomaisilta uroksilta ei vaadita sydänlausuntoa, selkälausuntoa, luonnearviota, eikä kestävyys- eli AD-koetta. Poikkeuslupa on voimassa kahteen pentueeseen. Uroksen pentuekiintiön täytyttyä sillä tulee seuraavien pentueiden kohdalla olla voimassa oleva SKL:n sydän- ja selkäohjeen vaatimukset täyttävä sydäntutkimus- ja selkälausunto, joku edellä mainituista luonnearvioista ja kestävyyskoe. Ulkomainen koira, johon sovelletaan ulkomaisen uroksen pysyväluonteista poikkeuslupaa, voidaan parittaa vain nartun kanssa, jonka lonkkaniveldysplasia- ja spondyloosi-indeksit ovat vähintään 105. Mikäli ulkomaisella uroksella ei ole suoritettuna AD-koetta, tulee nartulla olla AD suoritettuna (ks. siirtymäaika).

Rodulle on myös hyväksytty (JTT 6/2016) seuraava rotukohtainen erityisehto: Uroksen pitää astutushetkellä olla vähintään 24 kk ikäinen. Ehto tulee voimaan 1.1.2017.[1] luku tarkentuu, kun vuoden 2020 rekisteröinnit valmistuvat