Mari Harju-Säntin vastaehdotus Pevisa-ehdotukseen

1. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C. Lisäksi vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 100.

3. Kaikkien jalostukseen käytettävien koirien sydämet on tutkittava ultraäänitutkimuksella (aikaisintaan 12kk iässä). Tutkimusta ei tarvitse uusia. Ultraäänitutkimuksen tulokset normaali ja avoin ovat hyväksyttäviä. Koiraa ei saa käyttää jalostukseen, jos tutkimuksissa löytyy joku sydänsairaus.