Sääntömuutokset

Erikoisnäyttely

Luokat SKL:n mukaiset, lisänä turistiluokka
-baby-pentuluokka 5-7 kk
-pentuluokka 7-9 kk
-junioriluokka 9-18 kk
-nuortenluokka 15-24 kk
-avoinluokka 15kk-
-käyttöluokka 15kk-
-valioluokka 15kk-
-veteraaniluokka 8v -
-turistiluokka 5-9kk ja 9kk-


PU/PN-luokka:
Luokkaan jatkavat koirat, jotka ovat saaneet laatuarvostelussa erinomaisen ja palkittu SA:lla


Turistiluokka:
-Turistiluokka on boksereille, jotka eivät voi osallistua virallisiin luokkiin esim. johtuen väristä tai puuttuvista kiveksistä*
- urokset ja nartut arvostellaan erikseen
- pennut  5-9kk
- 9kk ja tätä vanhemmat koirat kilpailevat samassa luokassa
-Uros- ja narttuluokkien neljä parasta koiraa sijoitetaan ja  luokkavoittajista valitaan ROP/VSP Turisti


Muilta osin Erikoisnäyttelyssä noudatetaan SKL:n voimassa olevia sääntöjä _________________________________________________________________________

 Klubsieger
 säännöt päivitetty 2012 

 Luokat SKL:n mukaiset, lisänä turistiluokka.

-

- Klubsieger on epävirallinen näyttely
- Näyttelyssä jaetaan Klub Sieger ja Junior Klub Sieger- tittelit uroksille ja nartuille molemmissa väreissä.
- Tuomarina/tuomareina toimivat rodun kasvattajatuomarit. 
- Näyttely huomioidaan SBY;n Vuoden Näyttely Bokseri-pistelaskussa.

Luokat SKL;n mukaiset, lisänä turistiluokka

-baby-pentuluokka 5-alle 7 kk
-pentuluokka 7-alle 9 kk 
-junioriluokka 9-18 kk 
-nuortenluokka 15-24 kk
-avoinluokka 15kk-
-käyttöluokka 15kk-
-valioluokka 15kk-
-veteraaniluokka 8v - 
-turistiluokka 5-alle 9kk ja 9kk-
-kasvattajaluokka
-jälkeläisluokka

Tuomarointi:

Mikäli tuomareita on kaksi, tuomarit arvotaan näyttelyaamuna. Koirat kilpailevat väreittäin.  Mikäli tuomareita on yksi, keltaiset bokserit arvostellaan ensin.
Juniori Klubsieger- ja Klubsieger-titteli jaetaan uroksille ja nartuille molemmissa väreissä (yht 8kpl).
Koirista annetaan kirjallinen laatuarvostelu, kehätoimitsija näyttää värilevyin koiran saaman palkintosijan. Laatuarvostelun tulos näytetään seuraavin värein:

erinomainen                             punainen
erittäin hyvä                             sininen
hyvä                                       keltainen
tyydyttävä                                vihreä
hylkäävä                                  harmaa
ei voida arvostella                      ruskea

Joka luokan kilpailuluokassa sijoitetaan 4 parasta koiraa, mikäli ne ovat saaneet laatuarvostelussa vähintään erittäin hyvän. Halutessaan tuomari voi jakaa  parhaiten rotumääritelmän täyttäville ja Erinomainen laatumaininnan saaneille koirille SA;n (sertin arvoinen). Kaikki SA:n saaneet koirat jatkavat PU ja PN-kehiin


ROP- ja VSP-pentu
Kilpailu on baby-pentu- ja pentuluokan koirille molemmissa väreissä.
Titteleistä kilpailevat keskenään edellä mainittujen luokkien voittajat 

- Baby-luokka 5-alle 7kk
Urosten ja narttujen babypennut kilpailevat molemmissa väreissä. 
Luokkansa voittaneista KP.llä palkituista babypennusta valitaan paras babyuros- ja paras babynarttupentu.  Voittaneet babyt osallistuvat ROP ja VSP pentukilpailuun!
- Pentuluokka 7-alle 9kk
Uros ja narttupennut kilpailevat molemmissa väreissä.
Luokkansa voittaneista KP.llä palkituista pennusta valitaan paras uros- ja narttupentu. Voittaneet  pennut osallistuvat ROP ja VSP pentukilpailuun!

Pennut eivät kilpaile Sieger-titteleistä eivätkä jatka virallisiin PU/PN luokkaan


BIS Turistipentu ja BIS Turistikoira
Turistiluokka on boksereille, jotka eivät voi osallistua virallisiin luokkiin esim. johtuen väristä tai puuttuvista kiveksistä. Huom. häntämutkallinen koira voidaan ilmoittaa joko turisti-  tai normaaliluokkiin.
Urokset ja nartut arvostellaan samassa luokassa.

- Pennut 5-alle 9kk 
Luokkavoittajia on BIS Turistipentu
- Turistikoirat 9kk – 
Luokkavoittaja on  BIS Turistikoira.
 
Turistiluokan koirat eivät kilpaile Sieger-titteleistä, eivätkä jatka virallisiin PU/PN luokkiin.


Luokat jatkuvat molemmissa väreissä normaalissa järjestyksessä: 

Juniori-, nuorten-, avoin-, käyttö-, valio- ja veteraaniluokka


Paras uros ja paras narttu-luokka

PU- ja PN-luokka on molemmissa väreissä.
Luokkiin ovat oikeutettuja osallistumaan Juniori-, Nuorten-, Avoimen-, Käyttö- , Valio-  ja Veteraani- luokkien koirat, jotka ovat saaneet laatumaininnan Erinomainen ja palkittu SA:lla.

 

Klubsieger- titteli

Jaetaan molemmissa väreissä uroksille ja nartuille (yht 4kpl).
Titteleistä kilpailevat parhaiten PU/PN-luokissa sijoittuneet avoimen-, käyttö-, valio- ja veteraaniluokan koirat , jotka ovat saaneet laatumaininnan Erinomainen ja palkittu SA:lla
Tittelit jaetaan PU/PN luokan yhteydessä 

Esim. jos keltaisten PN1 ja tiikereiden PN1 ovat juniori ja nuortenluokan koirat, Klubsieger-tittelistä kilpailee seuraava PN-luokan koira, joka on siihen oikeutettu. 

 Juniori Klubsieger- titteli

Jaetaan molemmissa väreissä uroksille ja nartuille (yht 4kpl).
Titteleistä kilpailevat parhaiten PU/PN-luokissa sijoittunee juniori- ja nuorten luokan koirat, otka ovat saaneet laatumaininnan Erinomainen ja palkittu SA:lla. Tittelit jaetaan PU/PN luokan yhteydessä. 
Mikäli edellämainittujen luokkien koirat eivät ole sijoittuneet PU/PN-luokassa, titteleistä tulevat kilpailemaan Juniori- ja nuortenluokkien voittajat. 


ROP Juniori

Titteleistä kilpailevat keskenään sekä keltaisten että tiikereiden uros ja narttu Junioriluokkien voittajat,(yht 4 koiraa) jotka ovat saaneet laatumaininnan Erinomainen ja  palkittu SA:lla

 

ROP ja VSP Käyttökoira

Titteleistä kilpailevat keskenään sekä keltaisten että tiikereiden uros ja narttu käyttöluokkien voittajat,(yht 4 koiraa) jotka ovat saaneet laatumaininnan Erinomainen ja  palkittu SA:lla


ROP- ja VSP-veteraani

Titteleistä kilpailevat keskenään sekä keltaisten että tiikereiden uros ja narttu veteraaniluokkien voittajat (yht 4 koiraa) jotka ovat saaneet laatumaininan  Erinomainen ja palkittu SA:lla


ROP- ja VSP-kilpailu

ROP- ja VSP-koiran valintaan osallistuvat kaikki neljä PU/PN-luokan voittajaa; paras tiikeriuros, paras keltainen uros, paras tiikerinarttu ja paras keltainen narttu.


ROP-kasvattaja

Kasvattaja voi esittää useamman ryhmän. 
Kasvattaja kilpailee 4 kasvattamansa bokserin kanssa. 
Kasvatit voivat olla eri pentueista tai ryhmä voi koostua saman pentueen koirista. Kasvattien on oltava palkittuja laatuarvosanalla erittäin hyvä tai erinomainen tässä näyttelyssä - pentuja ei voi esittää kasvattajaryhmässä.

 

ROP-jälkeläisluokka

Yhdellä siitosnartulla/-uroksella voi olla esitettynä useampi ryhmä. 
Siitosnarttu/-uros kilpailee 4 jälkeläisensä kanssa. 
Jälkeläiset voivat olla eri pentueista tai ryhmä voi koostua saman pentueen koirista. Jälkeläisten on oltava palkittuja laatuarvosanalla erittäin hyvä tai erinomainen tässä näyttelyssä - pentuja ei voi esittää jälkeläisryhmässä.

_________________________________________________________________________

Puppy & Veteran Show

Säännöt päivitetty 2012.

Näyttelyyn voivat osallistua  pennut  5-alle 9 kk , nuoret koirat  9 -24 kk sekä  7- vuotta täyttäneet  ja sitä vanhemmat koirat. Sekä kaikki sellaiset koirat ikään katsomatta, jotka eivät voi osallistua virallisiin näyttelyihin joko värivirheen tai kivesvian takia.

Näyttelyssä palkitaan myös näyttelyn vanhin veteraanikoira.

- Näyttely on epävirallinen, tuomarina voi toimia joko virallinen tuomari tai pitkänlinjan bokserikasvattaja.
- Näyttely huomioidaan SBY:n Vuoden Näyttelybokseri-pistelaskussa

Tuomarointi:

Koirista annetaan näyttelyssä kirjallinen laatuarvostelu, kehätoimitsija näyttää värilevyin koiran saaman palkintosijan. Urokset ja nartut  arvostellaan erikseen.

Laatuarvostelun tulos osoitetaan seuraavin värein:

Erinomainen  ERI                    punainen

Erittäin hyvä EH                       sininen

Hyvä H                                   keltainen

Tyydyttävä T                           vihreä

Hylkäävä                                 harmaa 

Ei voida arvostella kaikilta osin  ruskea


Joka luokassa sijoitetaan 4 parasta  koiraa edellyttäen että ne ovat saaneet laatuarvostelussa  vähintään arvion erittäin hyvä, lukuun ottamatta pentuluokkia, joissa pennuille annetaan
kirjallinen arvio ja pennut sijoitetaan huolimatta niiden saamasta laatuarviosta.

Luokat:

 -baby-pentuluokka                  5-alle 7 kk
- pentuluokka                          7-alle 9 kk
- junioriluokka                         9-18 kk
- nuortenluokka                       15- 24 kk
- veteraaniluokka                     7v - 
- turistiluokka                           5- alle 9kk, 9kk-
- kasvattajaluokka
- jälkeläisluokka

ROP ja VSP Pentu

-kilpailu on baby-pentu ja pentuluokan koirille.  Kilpailuluokissa sijoitetaan neljä parasta, sijoituksia osoittavat värit 1. punainen 2. sininen 3. keltainen ja 4. Vihreä. Tuomari voi jakaa haluamilleen pennuille myös kunniapalkintoruusukkeen (KP)

Baby-pentu- ja pentuluokan voittajat, jotka ovat saaneet  KP:n kilpailevat Parhaan Urospennun ja Parhaan Narttupennun valinnasta eli ROP-pentu ja VSP-pentusijoituksesta. Nämä pennut jatkavat  myöhemmin alkavaan Paras Uros ja Paras Narttu-kehään

Junioriluokka:

- Junioriluokka on 9-18kk ikäisille koirille . Kilpailuluokissa sijoitetaan neljä parasta laatumaininnan erinomainen tai erittäin hyvä saanutta koiraa, sijoituksia osoittavat värit 1. punainen 2. sininen     
3. keltainen ja 4. Vihreä.  Luokkansa laatumaininnalla erinomainen voittanut koira jatkaa Paras Uros / Paras Narttu kehään.


Nuortenluokka:

- Nuortenluokka on 15-alle 24kk ikäisille koirille. Kilpailuluokissa sijoitetaan neljä parasta laatumaininnan erinomainen tai erittäin hyvä saanutta koiraa, sijoituksia osoittavat värit                 1. punainen 2. sininen 3. keltainen ja 4. Vihreä.  Luokkansa laatumaininnalla erinomainen voittanut koira jatkaa Paras Uros / Paras Narttu kehään.


ROP-ja VSP-veteraani:

Tässä luokassa kilpailevat 7-vuotiaat ja sitä vanhemmat koirat.  Kilpailuluokissa sijoitetaan neljä parasta laatumaininnan erinomainen tai erittäin hyvä saanutta koiraa, sijoituksia osoittavat värit   
1. punainen 2. sininen 3. keltainen ja 4. Vihreä. 
Luokkansa voittaneet uros ja narttu kilpailevat näyttelyn ROP-ja VSP-veteraani-tittelistä.
Luokkansa laatumaininnalla erinomainen voittanut koira jatkaa Paras Uros/ Paras Narttu kehään.


Palkitaan näyttelyn vanhin Veteraanikoira!


BIS Turistipentu ja BIS Turistikoira

Turistiluokka on tarkoitettu boksereille, jotka eivät voi osallistua virallisiin luokkiin esm. värivirheen tai kivesvian takia. (Huom häntämutkallinen koira voi vaihtoehtoisesti osallistua viralliseen luokkaan). 

Turistipennut 5- alle 9kk urokset ja nartut arvostellaan samassa luokassa. Kilpailuluokassa neljä parasta pentua sijoitetaan, sijoituksia osoittavat värit 
1. punainen 2. sininen 3. keltainen ja 4. Vihreä.  
Luokan voittaja on BIS turistipentu. 
Tämä pentu jatkaa Paras Uros / Paras Narttu kehään.

Turistikoirat 9kk- Urokset ja nartut arvostellaan samassa luokassa. Kaikki saavat kirjallisen laatuarvostelun. Kilpailuluokassa neljä parasta koiraa sijoitetaan, sijoituksia osoittavat värit  1. punainen 2. sininen 3. keltainen ja 4. Vihreä.  
Luokan voittaja on BIS-turisti. 
Luokkansa laatumaininnalla erinomainen voittanut koira jatkaa Paras Uros/ Paras Narttu kehään.


Paras uros-/Paras -narttuluokka:

Tähän luokkaan ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki koirat, jotka ovat voittaneet oman luokkansa laatumaininnalla erinomainen. Kummassakin luokassa sijoitetaan  neljä parasta. Voittaneista koirista valitaan  näyttelyn ROP- ja VSP -koirat.


ROP Kasvattaja:

Kasvattajaluokkaan osallistuvat saman kasvattajan neljä koiraa, jotka on palkittu laatuarvostelussa maininnalla erinomainen tai erittäin hyvä. Ryhmä voi koostua joko saman pentueen tai eri ikäluokan koirista. Kasvattaja voi halutessaan esittää useamman ryhmän.

 
ROP Jälkeläisluokka:

Siitosuros tai –narttu kilpailee neljän jälkeläisensä kanssa, jotka on palkittu laatuarvostelussa maininnalla erinomainen tai erittäin hyvä. Ryhmä voi koostua joko saman pentueen tai eri ikäluokan koirista. Kasvattaja voi halutessaan esittää useamman ryhmän.