Jalostustoimikunnan suositukset yhdistelmille

Pentuvälitykseen otetaan vain sellaisia pentueita, joilla rekisteröinnin ehdot täyttyvät (sekä PEVISA että SKL:n koirarekisteriohje) astutushetkellä. Vaaditut tutkimukset on merkitty ensin ja sen jälkeen on jalostustoimikunnan suositus:

1. lonkkakuvaustulos A-C (PEVISA)

Lisäksi (suositus):

C-lonkkainen koira suositellaan paritettavaksi A-lonkkaisen kanssa tai vaihtoehtoisesti pentueen HD-indeksiennusteen tulee olla vähintään 101.

2. voimassaoleva sydänkuuntelu (PEVISA)

Jos kuuntelussa kuuluu sivuääni, tulee sydän tutkia ultraäänitutkimuksella, “ei osoita merkkejä sydänsairaudesta” ja “avoin” ovat hyväksyttäviä. Jos koiralla on tutkimustulos “avoin” on koira tutkittava 12 kk kuluttua uudestaan. HUOM. Tämän suosituksen kohdalla eletään siirtymäkautta ja se tulee voimaan vuoden 2023 alusta.

Avoimen tuloksen omaava koira suositellaan yhdistettäväksi vain koiraan, jolla tuloksena “ei sivuääniä” tai “ei osoita merkkejä sydänsairaudesta”

3. selkäkuvaustulos SP0-SP3 (PEVISA

Lisäksi (suositus):

SP3 saanut koira suositellaan paritettavaksi SP0 tuloksen saaneen koiran kanssa tai vaihtoehtoisesti pentueen SP-indeksiennusteen tulee olla vähintään 101.

Lisäksi pentueen vanhemmilta tulee löytyä (ei kuitenkaan ole rekisteröinnin ehto):
- vähintään arvosana EH SKL:n virallisesta näyttelystä tai hyväksytty ZTP-testin ulkomuotoarviointi
- luonnetta mittaava tulos: hyväksytty ZTP, PK, BH, luonnetesti tai MH-kuvaus (HUOM! AD-koe ei ole luonnetta mittaava koe), luonnetestituloksen tulee olla vähintään +75 pistettä
- tulevan pentueen sukusiitosprosentin tulee olla alle 4 % (neljällä sukupolvella laskettuna)

Pentueen tulee myös täyttää Kennelliiton Koirarekisteriohjeen pentueen rekisteröinnin ehdot, esim. jos nartun edellisestä penikoimisesta ei ole kulunut vaadittua 10 kk väliä, tulee tästä maininta että tältä osin pentue ei täytä suosituksia.

Pentuvälitykseen merkitään myös saksalainen lonkka- ja spondyloosi-indeksi (laskettuna kaavalla 100+(100-X) jossa X on koiran saksalainen indeksi). Mikäli koiralla on sekä suomalainen että saksalainen indeksi, laitetaan aina molemmat indeksit näkyville pentuvälitykseen ja lasketaan pentueen keskiarvo käyttäen koiran parempaa indeksiä. Mikäli pentueen keskiarvon laskemiseen käytetään koiran saksalaista indeksiä, tulee asiasta merkintä DE indeksikeskiarvon perään. Samaa sääntöä noudatetaan sekä uroksille että nartuille.

Jos indeksi on alle 100, on oletus huonompi, kuin rodun keskiarvo ja yli sata taas on parempi, kuin keskiarvo. Jokaisen pentueen lonkka- ja selkäindeksin on hyvä olla vähintään 101.

Bokseri on tällä hetkellä ainoa rotu, jolle kennelliitto laskee myös spondyloosi-indeksin. Lisätietoa indekseistä löydät http://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/jalostustietojarjestelma/mika-on-blup-indeksi

Pentuvälitykseen lisätään myös selästä lausuttavat LTV ja VA lausunnot. Mikäli yhdestelmän toisella koiralla on LTV-muutoksia, toisella ei tulisi muutoksia olla.

Jalostuskoiran käyttöikä

  • Nartulla ensimmäinen pentue 2-4 vuotiaana, viimeinen alle 8 -vuotiaana
  • Jalostuksessa tulee suosia terveitä iäkkäämpiä uroksia, sillä moni sairaus näkyy koirassa vasta vanhemmalla iällä

Jalostustoimikunta esittää seuraavia suosituksia kasvattajille

Pentueen pentuvälitystiedoissa kerrotaan miltä osin yhdistelmä täyttää/ei täytä yllä mainittuja suosituksia. Lisäksi käy ilmi, mikäli kasvattaja on yhdistyksen jäsenkasvattaja.