Astutuksia

Jalostustoimikunnan suositukset yhdistelmille.

1. Lonkat
 • lonkkakuvaustulos A-C ja C-lonkkainen koira suositellaan paritettavaksi A-lonkkaisen kanssa tai vaihtoehtoisesti pentueen HD-indeksiennusteen tulee olla vähintään 101.

2. Sydän
 • kuuntelutulos, joka voimassa 24 kk 
 • jos kuuntelussa kuuluu sivuääni, tulee sydän tutkia ultraäänitutkimuksella, "ei osoita merkkejä sydänsairaudesta" ja "avoin" ovat hyväksyttäviä
 • jos koiralla on tutkimustulos "avoin" on koira tutkittava 12 kk kuluttua uudestaan. HUOM. tämän suosituksen kohdalla eletään siirtymäkautta ja se tulee voimaan vuoden 2023 alusta
 • avoimen tuloksen omaava koira suositellaan yhdistettäväksi vain koiraan, jolla tuloksena "ei sivuääniä" tai "ei osoita merkkejä sydänsairaudesta"
3. Selkä
 • tuloksen tulee olla SP0-SP3
 • SP3 saanut koira suositellaan paritettavaksi SP0 tuloksen saaneen koiran kanssa tai vaihtoehtoisesti pentueen SP-indeksiennusteen tulee olla vähintään 101
Lisäksi pentueen vanhemmilta suositellaan löytyvän:
 • vähintään arvosana EH näyttelystä tai hyväksytty ZTP-testin ulkomuoto-osuus
 • luonnetta mittaava tulos: hyväksytty ZTP, PK, BH, luonnetesti tai MH-kuvaus (HUOM! AD-koe ei ole luonnetta mittaava koe), luonnetestituloksen tulee olla vähintään +75 pistettä
 • tulevan pentueen sukusiitosprosentin tulee olla alle 4 % (neljällä sukupolvella laskettuna)
 • pentueen tulee täyttää Kennelliiton Koirarekisteriohjeen pentueen rekisteröinnin ehdot


Pentueelle lasketaan lonkka- ja selkäindeksi. Jos indeksi on alle sata, on se huonompi, kuin rodun keskiarvo  (100) ja sen ollessa yli sata on se keskiarvoa (100) parempi. Jokaisen pentueen lonkka- ja selkäindeksin on hyvä olla vähintään 101.