Vuosikokouskutsu

Share |
05.01.2019

Suomen Bokseriyhdistys – Finlands Boxerförening ry:n

VUOSIKOKOUS

Aika: Sunnuntai 10.3.2019 klo 13.00
Äänioikeuden tarkistus alkaa klo 12.00
Paikka: Ratinan Stadion, alakerran kahvio Ratinan rantatie 1,
33100 Tampere
Huom! Vuosikokoukseen saapuvan jäsenmaksu tulee olla
maksettu 31.12.2018 mennessä.

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.
5. Käsitellään yhdistyksen ja alaosastojen toimintakertomukset,
tilinpäätökset ja tilintarkastajien lausunnot.
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
sekä alaosastojen johtokunnille ja muille tilivelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
kuluvaksi kaudeksi.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet ja
alaosastojen edustajat sääntöjen 10§ mukaisesti. - Erovuorossa:
Näyttelytoimikunnan vetäjä, taloustoimikunnan
vetäjä/rahastonhoitaja sekä jäsensihteeri. Koe- ja
koulutustoimikunnan vetäjä eronneen tilalle vuodeksi.
9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet.
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
11. Päätetään kokous.

23.07.2019Ylimääräinen yleiskokous Raisiossa 23.8.2019
28.06.2019ZTP-puruja kesäleirillä testin maalimiehen kanssa.
20.06.2019Näyttelyvastaavan tehtävät
03.06.2019Eroilmoitus
20.05.2019Spondyloosilausunnot koiranetissä
05.05.2019Vuosikokouksen pöytäkirja ja liiteet
28.04.2019Kysely eri lajien harrastusinnosta ja aktiivisuudesta
26.03.2019Asiaa boksereiden lonkka-lausunnoista
10.03.2019Vuosikokouksen asiakirjoja
16.01.2019Erikoisnäyttely 2019

Siirry arkistoon »