Ylimääräinen yleiskokous esityslista

23.04.2022

Suomen Bokseriyhdistys – Finlands Boxerförening ry:n

YLIMÄÄRÄINEN YLEISKOKOUS

Aika: Lauantai 7.5.2022 klo 15.00

Äänioikeuden tarkastus alkaa klo 14.30

Paikka: Etäkokous, kokouksen osoite:

              Vipistentie 107, 21230 Lemu

Ennakkoilmoittautuminen etäkokoukseen 1.5.2022 mennessä osoitteeseen:

jasensihteeri@bokseriyhdistys.fi

Linkki kokoukseen lähetetään 6.5.2022 illalla sähköpostitse.

 

Huom! Kokoukseen osallistuvan jäsenmaksu tulee olla maksettu 1.5.2022 mennessä.

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi!

 

ESITYSLISTA

      1. Kokouksen avaus.

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
  1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  1. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.
  1. Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
  1. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
  1. Käsitellään muut esille tulevat asiat.

         7.1.     Muutosesitys boksereiden 21.11.21 ylimääräisessä kokouksessa                                          päätettyyn PEVISA:an.

                   

Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C. Vaihtoehtoisesti pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101.

Mikäli pentueen vanhempi on tuontikoira tai ulkomainen uros, eikä sillä ole Kennelliiton

lonkkaindeksiä, huomioidaan sen mahdollinen ulkomainen BLUP-indeksi. Rodun kotimaassa Saksassa laskettu indeksi huomioidaan arvona 100 + (100 - X), missä X on saksalainen BLUP-indeksi.

Laura Mäiselin muutosehdotus lonkkaniveldysplasian osalta:
Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C.

Hallituksen vastaehdotus: Ei muutoksia boksereiden 21.11.21 ylimääräisessä yleiskokouksessa päätettyyn PEVISA-ohjelmaan.

         7.2.     Muutosesitys boksereiden 21.11.21 ylimääräisessä kokouksessa                                          päätettyyn PEVISA:an.

Selkäkuvaus voidaan tehdä aikaisintaan 24 kk iässä. Spondyloosilausunnon raja-arvo on aste 3 ja tämän tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain sellaisen koiran kanssa, jonka lausunto on aste 0 tai aste 1.

Laura Mäiselin muutosehdotus spondyloosin osalta:
Selkäkuvaus voidaan tehdä aikaisintaan 24 kk iässä. Spondyloosilausunnon raja-arvo on aste 3 ja tämän tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain sellaisen koiran kanssa, jonka lausunto on aste 0 tai aste 1. Alle neljän vuoden ikäiselle koiralle annettu spondyloosilausunto on voimassa kaksi vuotta, yli 4-vuotiaalle koiralle annettu lausunto on voimassa koiran eliniän.

Hallituksen vastaehdotus: Ei muutoksia boksereiden 21.11.21 ylimääräisessä yleiskokouksessa päätettyyn PEVISA-ohjelmaan.

          7.3.  Lisäys boksereiden 21.11.21 ylimääräisessä kokouksessa päätettyyn PEVISA:an.

Laura Mäiselin ehdotus: Mikäli uroksella on Suomessa yli 45 jälkeläistä (viimeinen pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan) suljetaan uros jalostuksesta.

Hallituksen vastaehdotus: Ei lisäyksiä boksereiden 21.11.21 ylimääräisessä yleiskokouksessa päätettyyn PEVISA-ohjelmaan.

         7.4. Muut keskusteltavat asiat,  joista ei voi tehdä päätöstä.

  1. Kokouksen päättäminen.
01.10.2022Jäsekasvattajalista
01.10.2022Jalostusarviointi/ulkomuotoarvioijakoulutus
18.09.2022Kasvattaja Cafe no. 4
05.09.2022Puppy-Veteran -näyttely
07.08.2022Hallitus tiedottaa
11.07.2022KLUBSIEGER 2022
09.07.2022Saksan sääntö koskien ZTP-testiä
07.07.2022ZTP-testi 2022
05.06.2022Kasvattaja Cafe no.3
02.06.2022Tuomari-illallinen 11.6.2022

Siirry arkistoon »