ATIBOXlogo-atibox-jub.jpg

ATIBOX (Association Technique Internationale du Boxer) on FCI:n alaisten kansallisten bokserirotujärjestöjen kansainvälinen yhteistyöelin. Atiboxin tavoitteena on rodun etujen erityispiirteiden turvaaminen kansainvälisellä tasolla, ja tässä tarkoituksessa se edistää jalostusta, koetoimintaa ja näyttelyitä sekä opetusta ja tutkimusta, niin että perustana kaikessa on rodun alkuperämaan rotumääritelmä. Bokserin luonne on erittäin tärkeä ja sitä on tarkoin vaalittava. Atibox on voittoatavoittelematon aatteellinen yhdistys.

Linkki Atiboxin sivuille: http://www.atibox-online.net

SBY pyrkii lähettämään vuosittain joukkueet ATIBOX IPO- ja FH kilpailuihin. Joukkueet keräävät rahaa tukeakseen matkaansa. Tukitapahtuman järjestäjä (tai tuen maksaja) on aina vastuussa siitä, että rahat tilitetään jyvittäen ne oikealle joukkueelle. Maksun viestikentään on siis kirjoitettava, mille joukkueelle tukea maksetaan. Mikäli näin ei tapahdu, menevät rahat automaattisesti yhteiseen pottiin.

Rahankeräysluvan perusteet ovat:

POLIISIHALLITUKSEN RATKAISU

Poliisihallitus antaa hakijalle luvan rahankeräyksen toimeenpanemiseen

seuraavasti:

Luvan saaja

Suomen Bokseriyhdistys - Finlands Boxerförening ry

Luvan numero

POL-2015-12901

Toimeenpanoaika ja -alue

Lupa on voimassa 3.3.2016 - 2.3.2018 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus Suomen Bokseriyhdistys kuuluu bokseri-koirarodun kansainväliseen harrastusjärjestöön ATIBOX:iin, joka järjestää vuosittain eri jäsenmaissa boksenrodun maailmanmestaruuskilpailulta eri palveluskoiralajeissa. Kerättävät varat käytetään yhdistyksen maailmalle lähettämien maajoukkueiden ja yksittäisten kisoihin lähtevien koirakkojen kisamatkoista aiheutuviin kuluihin.

Keräys-ja vetoamistavat

Vedotaan yleisöön:

- intemet-ilmoituksin

- yhdistyksen tapahtumissa

- yhdistyksen lehdessä

Rahankeräystili

FI09 1215 3000 1532 24, NDEAFIHH

SBY:n Atibox-yhdyshenkilö on Laura Latikka.