ATIBOXlogo-atibox-jub.jpg

ATIBOX (Association Technique Internationale du Boxer) on FCI:n alaisten kansallisten bokserirotujärjestöjen kansainvälinen yhteistyöelin. Atiboxin tavoitteena on rodun etujen erityispiirteiden turvaaminen kansainvälisellä tasolla, ja tässä tarkoituksessa se edistää jalostusta, koetoimintaa ja näyttelyitä sekä opetusta ja tutkimusta, niin että perustana kaikessa on rodun alkuperämaan rotumääritelmä. Bokserin luonne on erittäin tärkeä ja sitä on tarkoin vaalittava. Atibox on voittoatavoittelematon aatteellinen yhdistys.

Linkki Atiboxin sivuille: http://www.atibox-online.net

SBY pyrkii lähettämään vuosittain joukkueet ATIBOX IPO- ja FH kilpailuihin. Joukkueet keräävät rahaa tukeakseen matkaansa. Tukitapahtuman järjestäjä (tai tuen maksaja) on aina vastuussa siitä, että rahat tilitetään jyvittäen ne oikealle joukkueelle. Maksun viestikentään on siis kirjoitettava, mille joukkueelle tukea maksetaan. Mikäli näin ei tapahdu, menevät rahat automaattisesti yhteiseen pottiin.

SBY:llä ei enää ole rahankeräyslupaa ATIBOX-joukkueelle, joten älkää laittako Atibox-tilille vastikkeetonta rahaa!

Atibox-tili, jonka kautta tukitapahtumien rahastus hoidetaan on:
FI09 1215 3000 1532 24, NDEAFIHH

SBY:n Atibox-yhdyshenkilö on Laura Latikka.