Lomakkeita

Jalostus

Ilmoitus pentuvälitykseen, nettilomake

Ilmoitus pentuvälitykseen, tulostettava pdf-lomake

Ilmoitus uutta kotia etsivästä, nettilomake

Jalostusurosilmoitus tai tietojen päivitys, nettilomake

Kennelnimen puoltohakemus, tulostettava pdf -lomake

Kuolinsyykysely, nettilomake

Matkalasku, tulostettava pdf-lomake

Pentueseuranta, nettilomake

Pentueseuranta, tulostettava pdf-lomake

Poikkeuslupaohjeistus, tulostettava pdf

Poikkeusluvan puoltohakemus, tulostettava pdf-lomake

Selkäkuvausohje, linkki Kenneliiton sivuilta löytyvään ohjeeseen pdf

Sydän doppler lomake, tulostettava pdf-lomake

Terveyskysely, nettilomake

Koe ja koulutus

Kysely eri lajien harrastusinnosta ja aktiivisuudesta, nettilomake

Järjestetäänkö kesäleiri vuonna 2020, kysely