Hallituksen päätöksiä

 • Hallitus on päättänyt karsintarajoista koskien vuoden 2019 FH-mestaruuskokeiden koepaikkoja. 5.10.2019 Hämeenkyrössä pidettävä mestaruuskoe on tällä kertaa yksipäiväinen, ja tästä syystä koepaikkoja jouduttiin rajoittamaan kymmeneen. Koepaikat jaetaan kyseiseen kokeeseen seuraavasti:
 • Automaattinen koepaikka edellisen vuoden mestaruuskoiralla.
 • FH2/IFH2 koulutustunnuksen suorittaneet koirat etusijalla, heille koepaikat jaetaan pisteiden perusteella paremmuusjärjestyksessä. Pisteet tulee olla saavutettuna kuluvalla ja/tai edellisellä kaudella. Tasapiste tilanteessa katsotaan toiseksi paras tulos.
 • Mikäli koepaikkoja jää, otetaan FH1/IFH1 koulutustunnuksen suorittaneita koiria pisteiden perusteella paremmuusjärjestyksessä. Pisteet tulee olla saavutettuna kuluvalla ja/tai edellisellä kaudella. Tasapiste tilanteessa katsotaan toiseksi paras tulos.
 • Mikäli näiden jälkeen jää vielä koepaikkoja, järjestetään kokeeseen FH1/IFH1 luokka. Tähän koepaikat arvotaan ilmoittautuneiden kesken. (Päätös 8.8.2019)
 • Edellinen päätös klubsiegerin tulosten huomiottajättämisestä pentuvälityksen osalta kumottiin. Päätös tehtiin uudelleen niin, että pentuvälitykseen vanhempien näyttelytuloksiksi käyvät klubsiegerin tulokset, puppy-veteranin sen sijaan eivät. Mikäli vanhempien näyttelytulokset on saavutettu klubsieger näyttelyssä, tulee ilmoittajan toimittaa pentuvälittäjälle kopio klubsiegerin arvostelulomakkeesta ilmoitusta jättäessään. (Päätös 28.5.2012)
 • Hyväksyttiin jalostustoimikunnan ehdotus, jonka perusteella jalostusurossuositusten näyttelypalkintovaatimus muutetaan laatumaininnasta EH (erittäin hyvä) laatumaininnaksi H (hyvä). (Päätös 3.10.2011)
 • Hallituksen jäsen Heidi Mäki-Välkkilä hoitaa varsinaisen luottamustehtävänsä ohella jalostustoimikunnan vastuuhenkilön tehtävät vuoden 2012 vuosikokoukseen saakka.(Päätös 3.10.2011)
 • SBY esitti lisäystä Vuolasvirta-palkinnon sääntöön. Suomen Kennelliiton hallitus on kokouksessaan 25.8.2011 päättänyt rotujärjestön esityksestä lisätä Vuolasvirta-palkintosääntöön bokserin käyttökoiraroduksi, jolta vaaditaan 50 % pisteistä palveluskoirakokeista.
 • Rotuyhdistys tarkentaa valioitumiseen oikeuttavien koetulosten ohjeen erikoisjälkikokeen osalta. (Päätös 20.8.2011) Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunta on kokouksessaan 8.12.2011 päättänyt seuraavaa:

  "Bokseri - FI MVA
  Koulutustunnnus 1-luokassa palveluskoirien jälki-, haku-, viesti-, etsintä-, IPO-, suojelu- (VPG, SchH), erikoisjälki- (FH) tai pelastuskoirakokeesta (IPOR). Itse valionarvosääntö kyseisen rodun kohdalta ei muutu."
 • Julkaisutoimikuntaan kuuluvat Laura Saastamoisen lisäksi Johanna Saarikoski (taitto), Tanja Rihu, Marika Karjalainen ja Pertti Mäki-Välkkilä. (Päätös 14.5.2011)
 • Julkaisutoimikunta työstää Bokseri-lehdelle mediakortin. (Päätös 14.5.2011)
 • Jalostustoimikunnassa ovat Susanne Rantamäen lisäksi Ulla Granholm, Hanne Leinonen, Laura Mäiseli ja Arja Jauhiainen (MH-asiat). Ulkomuototuomarikoulutus: Tuula Seppälä, Anneli Karttunen ja Kirsi Laamanen. (Päätös 14.5.2011)
 • Jalostussuosituksia muutetaan niin, että molemmilla vanhemmilla tulee olla luonnetta mittaava tulos. Lisäksi pentueen HD-indeksiennusteen tulee olla vähintään 100. (Päätös 14.5.2011)
 • Jalostusuroslista nykymuotoisena lopetetaan ja jalostustoimikunta tutkii sellaisen uuden listan kokoamista, jossa on kaikki tietyt kriteerit täyttävät urokset. (Päätös 14.5.2011)
 • Atiboxista on lähetetty kysely koskien FH- ja IPO-kokeiden järjestämistä. Koe- ja koulutustoimikunnan keskusteluissa esille tulivat seuraavat asiat: aikainen kevät ja myöhäinen syksy ajankohtana ovat huonot; joustavat ajankohdat olisivat parempi vaihtoehto. Tapahtumien päällekkäistä järjestämistä ei kannatettu. IPO-kisat voisivat olla hyvin myös loppusyksystä. Sääntöjen yhdenmukaistaminen FCI:n kanssa olisi hyvä asia, FH-kokeissa mahdollisesti molempien stufe-luokkien jättäminen pois ja korvaaminen FH 1-luokalla olisi kannatettavaa. Nämä koe- ja koulutustoimikunnan kannanotot toimitetaan Atiboxiin. (Päätös 14.5.2011)
 • Hallituksen kokouksessa keskusteltiin eläinsuojelulain vastaisten koulutusmenetelmien- ja välineiden käytöstä. Hallitus toteaa, että rotujärjestön tilaisuuksissa toimitaan täysin eläinsuojelulain mukaisesti, koiria ja niiden hyvinvointia kunnioittaen. Rotujärjestön toimihenkilöt sitoutuvat omalta osaltaan edistämään eläinsuojelulain toteumista, ja hallitus kehottaa jäsenistöä samaan. Päätettiin julkaista tämä tiedote ja lisäksi Maa- ja metsätalousministeriön julkaisu aiheeseen liittyen.(Päätös 14.5.2011)
 • Näyttelytoimikuntaan kuuluvat Sirpa Annalan lisäksi Anne Rikkilä, Helena Laine, Maarit Halkomäki, Outi Valle, Paula Hoikka ja Satu Virtanen. (Päätös 14.5.2011)
 • Hallitus pyrkii reagoimaan jäsenistön viesteihin viikon kuluessa. Mikäli vastaus viipyy pidempään, kehotetaan ottamaan yhteyttä uudelleen. Huomautetaan lisäksi, että kesäaikana vastausaika voi lomista johtuen olla hieman pidempi. (Päätös 14.5.2011)
 • SBY on mukana kehittämässä kyselyä koiran kotikäyttäytymisestä. Kyselyä työstää Kennelliiton luonnetoimikunta. (Päätös 14.3.3011)
 • Kasvattaja saa ja pitää tietonsa SBY:n nettisivujen kasvattajalistalla, mikäli hän on yhdistyksen jäsen sekä toimittaa jalostustoimikunnnalle pentueseurantalomakkeen neljän kuukauden sisällä pentueen syntymästä. (Päätös 6.3.2011)
 • Päätettiin SBY:n toimihenkilöiden koulutuspäiväksi sunnuntai 15.5. Koulutus järjestetään Lomakeskus Lautsiassa.(Päätös 6.3.2011)

Vuosikokous pidettiin Pöyry-talossa Vantaalla sunnuntaina 6.3.2010. Kokouksessa oli paikalla noin 70 jäsentä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Taina Saarinen ja sihteeriksi Laura Saastamoinen. Ääntenlaskijaksi ja pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Hanna Räsänen ja Tero Glan.

Heti alkuun todettiin, että esityslistan kohta 10 koskien JTO:ta jätetään käsittelemättä. JTO:sta päätetään myöhemmin tänä vuonna ylimääräisessä yleiskokouksessa. Sekä alaosastojen että pääyhdistyksen toimintakertomukset hyväksyttiin, pääyhdistykselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Toimintakertomukset käsiteltiin ja hyväksyttiin koe- ja koulutustoimikunnan, jalostustoimikunnan ja näyttelytoimikunnan sekä jäsen- ja julkaisutoiminnan osalta. Tulo- ja menoarvion kohdalla puheenaiheeksi nousivat hallituksen ehdottamat korotukset jäsenmaksuihin. Puheenvuoroja käytettiin runsaasti ja loppujen lopuksi päädyttiin korottamaan jäsenmaksuja hallituksen ehdotusta suuremmiksi. Vuonna 2011 jäsenmaksut ovat: varsinainen jäsen 35e, perhejäsen 7e, pentuejäsen 20e (kun kasvattaja ilmoittaa koko pentueen kerralla), nuorisojäsen 9e ja liittymismaksu 5e.

Henkilövaalissa puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Laamanen, näyttelytoimikunnan vetäjäksi Sirpa Annala, jäsensihteeriksi Anne Kuivinen, julkaisutoimikunnan vetäjäksi Laura Saastamoinen ja jalostustoimikunnan vetäjäksi Susanne Rantamäki. Tiukan keskustelun ja mietinnän jälkeen rahastonhoitajaksi valittiin Jenni Rajala-Poikolainen.

Alaosastoja hallituksessa edustavat Lahden alaosastosta Harri Latikka ja Mikko Haimi, Tampereen alaosastosta Miisa Laukka ja Kaisa Korpela, Turun alaosastosta Susa Rantamäki ja Laura Mäiseli, Pohjanmaan alaosastosta Mari Harju-Säntti ja Birgitta Strömman, Uudenmaan alaosastosta Ulla Granholm ja Kati Korhonen, Pohjois-Karjalan alaosastosta Laura Saastamoinen ja Satu Virtanen sekä Keski-Suomen alaosastosta Heidi Mäki-Välkkilä ja Ari Koponen.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Pirkko Konsin ja Outi Valle.

Päätettiin yksimielisesti Keski-Suomen alaosaston perustamisesta. Alaosastoa olivat esittelemässä Jyväksylästä Pertti Mäki-Välkkilä ja Ari Koponen.

Kokouksessa käytettiin paljon puheenvuoroja ja asioista keskusteltiin hedelmällisesti. Tunnelma oli rento ja asiallinen, kokous päätettiin hyvällä mielellä.